Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

‘Hoe open zijn wij?’ Doe de test en leer

Het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale informatie is een uitdaging voor veel organisaties. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke aanpak te hanteren? En: hoe open is de organisatie nu? Om het antwoord te krijgen op deze vragen lanceert Archief 2020 het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’. Deze zelfevaluatietool geeft organisaties kennis, inzicht en aanbevelingen over het faciliteren van hergebruik van informatie en het aanbieden van open data.

Voor wie?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ is bedoeld voor archiefinstellingen en informatie-/archiefvormers die zelf in beeld willen brengen hoe open, toegankelijk en (her)bruikbaar de informatie van de eigen organisatie op dit moment is. Met de uitslagen kunnen organisaties bekijken waar de verbeterpunten zitten, bijvoorbeeld de organisatie van (informatie)processen, te weinig (ICT-)ondersteuning, een tekort aan kennis en middelen, etc.

Wat levert het op?

Het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’ bestaat uit 31 gesloten vragen, verdeeld over 5 blokken. Na het invullen van de toets ontvangt de invuller automatisch een rapportage met aanbevelingen en relevante actiepunten, sommige met verwijzingen naar online beschikbare handreikingen of tools. ‘Hoe open zijn wij?’ is dus direct en heel praktisch toe te passen.

Aan de slag!

Wilt u de toets invullen? Dat kan via www.hoeopenzijnwij.nl

Bekijk voor meer (achtergrond)informatie het Online scoremodel ‘Hoe open bent u?’ op de website van Archief 2020.