Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

23 en 24 november: symposium Rethinking the VOC?

Het Nationaal Archief en Universiteit Leiden nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het wetenschappelijke symposium ‘Rethinking the VOC?’, waar we vanuit nieuwe perspectieven naar aloude thema’s kijken.

Nieuwe inzichten

De unieke archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn een blijvende inspiratiebron voor historisch onderzoek en academische programma’s. De insteek van die onderzoeken is de afgelopen jaren veranderd. Experts van over de hele wereld, delen vernieuwende inzichten over welke mogelijkheden de archieven vandaag de dag bieden. Vragen die worden beantwoord, zijn bijvoorbeeld: ‘Wat is de toegevoegde waarde van niet-Westerse en cross culturele perspectieven?’,  ‘Wat betekent dit voor onze perceptie van de VOC als kosmopolitische handelsorganisatie?’ en ‘In hoeverre moeten de koloniale archieven worden gedekolonialiseerd?’ En als je dat zou doen: ‘Wat zijn de gevolgen daarvan voor de onderzoekers en hun achterban?’

Kortom, een variatie aan interessante thema’s die aandacht verdienen en krijgen op 23 en 24 november 2017 tijdens het symposium ’Rethinking the VOC’ . Het complete programma en het inschrijfformulier vindt u op www.gahetna.nl/rethinkingvoc.

Het symposium vindt plaats op het Nationaal Archief in Den Haag. De toegang is gratis. En de voertaal is Engels.