Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Algemene rijksarchivaris over Privacy by Design op iBestuur symposium

Op 7 februari boog het iBestuur symposium zich over de ‘Grip op privacy’. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dit moeilijke vraagstuk oplossen. Want: "Opvattingen over privacy zijn veranderlijk, ze zijn tijdgebonden, situatiegebonden en worden beïnvloed door het gebruik.”aldus algemene rijksarchivaris Marens Engelhard in zijn presentatie. 

Per 25 mei 2018 moeten instellingen de privacy-waarborgen kunnen bieden zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist. Engelhard: “Mijn stelling is dat dat alleen kan als privacy in de architectuur wordt ingebed. Privacy by design.” Het van tevoren inbouwen van waarborgen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “Alles wat je achteraf doet is vrijwel onbegonnen werk en kost bergen aan tijd, menskracht en geld. De kans dat je dan toch fouten maakt is groot en met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming worden die fors beboet.”

Lees de volledige presentatie van Marens Engelhard.

Lees de iBestuur-special 'Grip op privacy'.