Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archief 2020 presenteert: website!

Vanaf heden heeft Archief 2020 een eigen website. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archief- en informatieprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. 

Interactief platform

De website van Archief 2020 - www.archief2020.nl - dient in eerste instantie als platform om aan overheden en archiefinstellingen te laten zien welke innovatieve projecten er uitgevoerd (gaan) worden op het gebied van digitale duurzaamheid, welke producten er uit voortkomen en hoe deze producten ingezet worden. Dit gebeurt door actief op zoek te gaan naar nieuws binnen de sector en zeker ook door het faciliteren en voeren van discussies via Breed Netwerk en Archief 2.0. Daarnaast biedt de site informatie voor (potentiele) projectleiders van innovatieve projecten die de samenwerking met Archief 2020 willen aangaan.  

Gedragen kennisportaal

De ambitie voor archief2020.nl is om te groeien naar een kennisportaal dat de informatie langs verschillende wegen aanbiedt op het juiste moment. Die ambitie laten slagen, kan Archief 2020 niet alleen. Met hulp van zo veel mogelijk collega‚Äôs die actief zijn op het gebied van duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie kan deze ambitie worden waargemaakt. 

Over Programma Archief 2020

Met de steeds verdergaande digitalisering wordt de vraag om duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie urgenter. Om initiatieven op dit gebied te stroomlijnen is het Programma Archief 2020 opgericht. In dit innovatieprogramma werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincies, gemeenten en waterschappen samen om duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op de agenda te zetten van alle overheden. Daarnaast stimuleert het archiefdiensten na te denken over hun rol in een wereld waarin overheden en bedrijven steeds meer digitaal werken.

Reacties zijn welkom

Programma Archief 2020 is benieuwd naar uw indruk van de website www.archief2020.nl. Deel uw mening via BREED NetwerkArchief 2.0 of via twitter of mail het programmabureau Archief 2020