Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiveren kun je leren

Op het Binnenhof is de kabinetsformatie in volle gang. Na de formatie treden nieuwe bewindspersonen aan. Voor deze bewindspersonen is er een nieuwe versie van het Handboek voor Bewindspersonen, ook bekend als het ‘Blauwe Boek’.

Het Nationaal Archief werkte mee aan een aantal passages over de Archiefwet en informatiehuishouding in dit handboek. Hierdoor ligt onder andere meer nadruk op het feit dat:

  • informatie die op basis van selectielijsten voor blijvende bewaring in aanmerking komt na 20 jaar moet worden overgedragen aan het Nationaal Archief
  • de Archiefwet geen vormeisen stelt aan archiefstukken, dus ook niet aan de verschijningsvorm van digitale informatie
  • het gebruik van een privé-mailaccount voor werkgerelateerde doeleinden wordt afgeraden.

Het handboek is openbaar. Nieuwsgierig? Het 74 pagina’s tellende werk is te vinden op de website van de rijksoverheid