Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bètaversie DUTO nu beschikbaar

Donderdag 26 maart is het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) in een bètaversie aangeboden aan het Tactisch Beraad, het afstemmingsplatform voor de producten die het Nationaal Archief ontwikkelt voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. 

“Goed dat DUTO er is”, vonden de aanwezigen. Daarnaast hadden ze ook vragen en opmerkingen over de inhoud, de opbouw en toepassing. Tot oktober 2015 wordt DUTO gereviewd en in de praktijk getoetst. Het normenkader wordt naar verwachting eind 2015 vastgesteld. 

DUTO helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als nodig,  voor iedereen die daar recht op heeft. Het is een lijst van kwaliteitseisen waarmee overheidsorganisaties kunnen bepalen welke concrete maatregelen ze moeten nemen om hun informatie duurzaam toegankelijk te maken.

Praktijktoetsen

De bètaversie van DUTO is bedoeld voor consultatie, review en toetsing op de praktische bruikbaarheid. Op basis van de resultaten en reacties van gebruikers, experts en belanghebbenden wordt een aantal bijgewerkte bètaversies uitgebracht. De laatste reviewronde vindt naar verwachting in oktober 2015 plaats. Eind 2015 wordt de definitieve versie van DUTO vastgesteld. Daarna wordt duidelijk welke juridische vorm DUTO krijgt en voor welke organisaties de eisen verplicht worden. 

Meedoen

Alle betrokkenen bij de digitale informatiehuishouding van overheden kunnen meedoen en bijdragen aan de ontwikkeling. DUTO is in eerste instantie bedoeld voor de Rijksoverheid, maar wordt ook zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor gebruik door decentrale overheden. Bijdragen aan de ontwikkeling van DUTO kan op verschillende manieren:

Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad bestaat uit circa 35 CIO-adviseurs van departementen, uitvoeringsorganisaties, ZBO's, Hoge Colleges van Staat,  de koepels van de decentrale overheden  en 10 inhoudelijke experts. 

Opdracht

DUTO wordt ontwikkeld door het Nationaal Archief in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het is een onderdeel van het programma Digitale Taken Rijksarchieven.