Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beelden voor de Toekomst presenteert richtlijnen voor digitalisering van fotografisch materiaal

Gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk heeft het Nationaal Archief richtlijnen opgesteld, die kunnen worden gehanteerd bij het digitaliseren van fotografisch materiaal.

Liesbeth Keijser, binnen het Nationaal Archief projectleider conservering en digitalisering fotografisch materiaal voor het project Beelden voor de Toekomst, presenteerde deze Guidelines Digitisation of photographic materials op 27 september tijdens een bijeenkomst van hoofden van de conserveringsafdelingen van Europese nationale archieven.

Digitaliseren van foto’s en negatieven

Beelden voor de Toekomst is een van de grootste digitaliserings-projecten ter wereld op het gebied van cultureel erfgoed. Binnen dit project vervult het Nationaal Archief een leidende rol voor wat betreft de conservering, digitalisering, verrijking en online-presentatie van fotografisch materiaal.

Van de grote hoeveelheid kennis die het Nationaal Archief bezit op het gebied van het digitaliseren van archiefmateriaal, kon goed gebruik worden gemaakt in het aanbestedingstraject voor de digitalisering van foto’s en negatieven door de partners van het consortium Beelden voor de Toekomst.

Verspreiding van kennnis

Het digitaliseringstraject loopt nu bijna een jaar. Vanuit andere erfgoedinstellingen ontvangt Beelden voor de Toekomst regelmatig vragen over digitalisering. Om deze reden heeft het Nationaal Archief besloten om een samenvatting te maken van de technische eisen die aan de digitaliseerder gesteld worden. Deze Guidelines zijn bedoeld om de kennis die het Nationaal Archief heeft vergaard te delen en aan andere culturele instellingen ter beschikking te stellen.

Project Beelden voor de Toekomst

Het project Beelden voor de Toekomst is gestart in 2007. De Nederlandse regering heeft voor een periode van 7 jaar een speciaal budget van € 154.000.000 beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld om het Nederlandse fotografische en audiovisuele erfgoed te behouden en beschikbaar te stellen. In totaal zal 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s en negatieven uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, EYE Film Instituut Nederland en het Nationaal Archief worden geconserveerd, gedigitaliseerd, gecontextualiseerd en aan het publiek ter beschikking worden gesteld.

Lees de Guidelines Digitisation of photographic materials.

Lees meer over het project Beelden voor de Toekomst.