Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Beslismodel voorbereiding digitalisering

De afdeling Restauratie & conservering van het Nationaal Archief heeft een model opgesteld dat kan worden gebruikt bij het voorbereiden van een digitaliseringsproject waarbij de documenten voorafgaand aan de digitalisering geconserveerd moeten worden: het Beslismodel voorbereiding digitalisering. 

Inzichtelijk maken van beslissingen

De bedoeling van dit model is om de overwegingen die een rol spelen bij de beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van de behandeling van de te digitaliseren archiefdocumenten inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Daarom omvat het model alle vragen die tijdens het proces ter voorbereiding van de digitalisering (het 'digitaliseringsklaar' maken van de documenten) gesteld moeten worden. Aan de hand van het 'Beslismodel voorbereiding digitalisering' kan zo gemakkelijker besloten worden voor welke methode gekozen zou moet worden bij het 'digitaliseringsklaar' maken van het archiefbestand.

Praktisch hulpmiddel

Het model is bedoeld als praktisch hulpmiddel. Het staat daarom open voor aanpassingen en wijzigingen op basis van ervaringen uit de praktijk. Reacties en commentaar op het Beslismodel zijn van harte welkom.

Lees meer over de achtergrond van het model en raadpleeg het Beslismodel.