Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bijeenkomst Platform Particuliere Archieven

Onder de titel "Gelukkig hebben we de foto's nog" organiseert het Platform Particuliere Archieven op 11 november aanstaande zijn najaarsbijeenkomst.

Foto's en beeldmateriaal in archieven

De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan?

Wat kunnen ze met dat materiaal? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zit dat met auteurs- en gebruiksrechten? Wat te doen met 'verweesde foto's'? Hoe zit het met publicatie op internet?

Op donderdagmiddag 11 november aanstaande organiseert het Platform Particuliere Archieven een bijeenkomst over deze zeer actuele problematiek. Plaats van handeling is het Auditorium in Het Utrechts Archief.

Programma

  • 14.00-14.30 uur ontvangst koffie/thee
  • 14.30-14.45 welkom & openingswoord door mw. drs. Saskia van Dockum, directeur van Het Utrechts Archief

Sprekers:

  • 14.45-15.15 Peter van der Doel, directeur Spaarnestad Photo
  • 15.15-15.45 drs. Eric de Ruyter, hoofd studiezaal en website, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • 15.45-16.15 mw. mr. Annemarie Beunen, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 november door een bericht te sturen aan angela.dellebeke@nationaalarchief.nl.