Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Dag van de Digitale Duurzaamheid: voor iedereen die daar werk van wil maken!

Op 11 mei vond de tweede Dag van de Digitale Duurzaamheid (DvdDD) van e-Specialisten plaats. DvdDD staat in het teken van kennis, ervaring en best practices delen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die werk willen maken van digitale duurzaamheid. Een deel van de dag stond in het teken van het Kennisnetwerk Archieven en de Kennisplatforms.

Kennisplatform

Arjen van der Kuijl van het Nationaal Archief trapte af met de bredere context van het Kennisnetwerk Archieven, het gemeenschappelijk netwerk voor en door de archiefsector, en de kennisplatforms. De zaal reageerde zeer positief op het feit dat deze platforms bestaan; de behoefte aan kennisdeling is groot, zo bleek. 

Fieke Krikhaar van het Zeeuws Archief, ging als aanjager nader in op het Kennisplatform Informatievoorziening Overheden. Het rapport Toekomstbestendig informatiebeheer Zeeuwse overheden, de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden en het Zeeuws Archief, de  praktische handreiking ‘Informatiehuishouding op orde’, de Flying Information Doctors: dit alles wil ze graag plaatsen en doorontwikkelen op het platform. Ze nodigde aanwezigen van harte uit hun eigen ervaringen en best practices te delen.

Behoefte aan praktische handreikingen

Na de presentaties verkenden de deelnemers in groepen waarvoor men het platform zou willen gebruiken, wat men aan kennis en ervaring in te brengen heeft, en welke kennisbehoefte men zelf heeft. Conclusie: deelnemers willen vooral graag praktische handreikingen en instrumenten hebben, helder en begrijpelijk geschreven, zodat het goed toegepast kan worden in de eigen praktijk. De huidige rapporten en handleidingen ontmoedigen hen vaak om concreet aan de slag te gaan. Sommigen nemen zelf het initiatief, zoals een tekst over archiefbeheer die bij het opstellen van gemeenschappelijke regelingen gebruikt kan worden (regio Twente).

Zeeuws succes

De Zeeuwse handreiking 'informatiehuishouding op orde' werd enthousiast ontvangen; daar willen de deelnemers graag mee aan de slag. Zowel als instrument voor een eigen plan van aanpak als in de communicatie met MT en bestuurders. Eén gemeente had al ervaring met de handreiking. Deze wordt binnenkort gedeeld op het Kennisplatform Informatievoorziening Overheden zodat we de handreiking verder kunnen ontwikkelen. Krikhaar: “De wil om samen te werken en eigen instrumenten en ervaringen te delen op het platform is er, op naar een mooie samenwerking!” Contact opnemen voor vragen aan het Zeeuws Archief kan via hun website.

Aansluiten?

Wilt u meedenken en helpen aan de samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam toegankelijk archief? Meldt u dan aan voor een van de kennisplatforms. Deze zijn opgericht om binnen de archiefsector te versterken. Kijk op de pleio-omgeving van het Kennisnetwerk Archieven voor meer informatie en een overzicht van de kennisplatforms.

Bekijk de terugblik op de Dag van de Digitale Duurzaamheid op de website van E-specialisten.