Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

DUTO wordt volwassen: beheer kennisproducten van start in 2017      

DUTO: een set van 13 kwaliteitseisen waarin is vastgelegd wanneer digitale informatie duurzaam toegankelijk is. Een praktische methode - de ‘DUTO-scan’- om die eisen te toetsen. En het thema duurzaam toegankelijke overheidsinformatie op de agenda’s van CIO’s en bestuurders. Dat zijn een aantal belangrijke resultaten van het project DUTO (Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie), dat eind december 2016 afloopt.

Goed om te weten: vanaf 1 januari neemt het Nationaal Archief de kwaliteitseisen en de DUTO-scan in beheer naast een aantal andere praktische richtlijnen die overheidsorganisaties helpen bij hun duurzame toegankelijkheid. Daarmee is de doorontwikkeling van DUTO geborgd. 

Niet achterover leunen

De afronding van het project betekent niet dat DUTO klaar is. Sterker nog: de doorontwikkeling is nog maar net begonnen. Net als de implementatie van de DUTO-eisen bij centrale en decentrale overheden. In beheer nemen, betekent dus niet achterover leunen. Het Nationaal Archief vraagt deskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerden te blijven meepraten en discussiëren over de kwaliteitseisen via de DUTO-wiki.

DUTO-scan: goede eerste stap

DUTO gaat uit van toegankelijkheid by design. Overheidsinformatie is bij voorkeur duurzaam toegankelijk vanaf het moment dat het ontstaat. Bij digitale informatie is het, anders dan bij papier, lastig om achteraf de juiste maatregelen te nemen. DUTO richt zich daarom op het ontwerp van werkprocessen en applicaties.

Maar waar begin je als overheidsorganisatie? Hoe ga je te werk? Om aan die vragen tegemoet te komen, heeft de projectgroep de DUTO-scan ontwikkeld; een helder overzicht van eisen waarmee organisaties aan de slag kunnen. En dus een goede eerste stap op weg naar een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding.

De DUTO-scan wordt begeleid door adviseurs van het Nationaal Archief. Overheidsorganisaties die meedoen aan de scan krijgen na 3 workshops een reeks aanbevelingen en een praktisch handvat om een werk- of beleidsproces duurzaam toegankelijk in te richten. De DUTO-scan is in 2016 door verschillende centrale en decentrale overheidsorganisaties met succes uitgevoerd. En voor 2017 hebben zich al diverse instanties aangemeld.

Makkelijk aan te passen

DUTO wil zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk van overheidsorganisaties en voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Daarom heeft de projectgroep vanaf het begin samenwerking gezocht met een brede groep experts uit het veld. Niet alleen informatieprofessionals, maar ook managers en bestuurders in het primaire proces. Bij de DUTO-eisen die ze samen hebben ontwikkeld, is ook gekeken naar bestaande normen, eisen, standaarden en baselines. De vastgelegde eisen zijn beschikbaar gesteld via de DUTO-wiki. Daardoor zijn de eisen niet alleen eenvoudig te raadplegen, maar ook makkelijk aan te passen aan nieuwe inzichten.

Daarmee is de basis gelegd voor een permanente doorontwikkeling van DUTO. Want deskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen ook in 2017 – en daarna - blijven meepraten en meedenken over de kwaliteitseisen op de  DUTO-wiki. En natuurlijk ook wijzigingsvoorstellen indienen.

Voor vragen over DUTO en het beheer van kennisproducten kunt u contact opnemen met het Nationaal Archief via contact@nationaalarchief.nl.