Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Gezamenlijk e-Depot Regionale Historische Centra en Nationaal Archief stap dichterbij

De voorbereidingen voor de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot voor de Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief zijn in volle gang. Onlangs is een belangrijke mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen van aanpak, die de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot RHC's (afgekort WVI) heeft opgesteld.

Producten

Dat betekent dat er in de komende periode van 2011-2012 op een aantal terreinen concrete producten opgeleverd worden:

  • Werkprocessen en procedures: een Handboek met daarin beschrijvingen van de 3 centrale bedrijfsprocessen van een RHC, te weten: verwerven, beheren en beschik baarstellen.
  • Architectuur: allereerst wordt de bestaande informatiearchitectuur (IST) bij de RHC's in kaart gebracht. Vervolgens beschrijft de WVI de noodzakelijke informatiearchitectuur (SOLL). Een zogenoemde architectuurplaat beschrijft hoe de verbinding tussen IST en SOLL gelegd wordt.
  • Toepassingsprofielen metagegevens voor lokale overheden: het streven is om 1 toepassingsprofiel op te stellen voor de lokale overheden. Dat bevordert in de eerste plaats een soepele uitwisseling van informatie tussen de overheidsorganisaties, maar zorgt daarnaast ook voor een soepele aansluiting op het e-Depot.
  • Personeel en organisatie: in aansluiting op het Handboek (zie boven) worden de rollen, taken, verantwoordelijkheden en competentieprofielen voor de bedrijfsprocessen verwerven, beheren en beschik baarstellen beschreven.

Over de Werkgroep Voorbereiding Implementatie

De Werkgroep Voorbereiding Implementatie (WVI) is het vervolg op de succesvolle pilot 'Gebruik digitaal depot RHC's – Nationaal Archief'. In de periode 2011-2012 werken het Nationaal Archief en de RHC's in deze werkgroep intensief samen aan 4 actielijnen rondom het beheer van archieven in een gezamenlijk e-Depot. Door met elkaar afspraken te maken over technische infrastructuur, procesvoering, gegevensontsluiting en organisatie kunnen in de toekomst zowel archiefvormers en archiefmedewerkers als geïnteresseerde burgers integraal door al het beschikbare digitale materiaal van de aangesloten partijen zoeken.

Lees meer over (de achtergrond van) de voorbereidingen van het gemeenschappelijke e-Depot.

Verder houdt de Werkgroep sinds enige tijd een blog bij. Blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken via de WVI-blog.