Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Gezamenlijke herijking Kennis- en Innovatieagenda

KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om de huidigeKennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector te actualiseren. De K&I-agenda is een gezamenlijke agenda die inspeelt op de kennisbehoefte in de sector. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen zijn van harte welkom!

De K&I-agenda beslaat actuele kennis- en innovatievraagstukken die zijn ingebracht en worden beheerd door professionals uit de archief- en overheidssector. De agenda is een leidraad voor gezamenlijke en gestructureerde kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het geeft duidelijk aan welke inhoudelijke afspraken er zijn, wie die afspraken (samen) uitvoeren, hoe dat gebeurt en wanneer de resultaten klaar zijn. De gesprekken worden gevoerd met professionals van alle archiefinstellingen die zich met kennis en kennisontwikkeling bezig houden. En die de uitkomsten en opgedane ervaringen uit de bijeenkomsten terug kunnen brengen naar de eigen organisatie.

Inventarisatie kennisbehoefte

Tijdens de bijeenkomsten staat een concrete inventarisatie van de kennisbehoefte centraal. Welke vragen gaan we de komende jaren beantwoorden? Welke onderwerpen hiervan zijn het meest urgent? Welke eerder opgepakte thema’s (zoals o.a. te vinden in de K&I-agenda 2015) vragen om een vervolg? En: wie heeft al kennis opgedaan die kan helpen om deze vragen te beantwoorden? Op welke manier en hoe samen gaan we die kennisvragen beantwoorden?

De oogst wordt samengebracht in een geactualiseerde Kennis- en Innovatie-agenda 2017. Een agenda die o.a. een basis biedt om samenwerking en kennisdeling verder te versterken. KVAN/BRAIN organiseert deze gesprekken samen met het Nationaal Archief, omdat deskundigheidsbevordering een speerpunt in de onlangs vastgelegde nieuwe ambities is. Voor het Nationaal Archief is de kennisontwikkeling een belangrijke hoofdtaak, die uitgevoerd wordt binnen het kennisnetwerk archieven dat het Nationaal Archief nu ontwikkelt. Naast de K&I-agenda zijn ook de kennisplatforms een belangrijk instrument binnen het kennisnetwerk.

Waar en wanneer

Datum en tijd Regio Plaats

15 februari
10.00-13.30

Groningen/Friesland/Drenthe Drents Archief
29 maart
10.00-13.30
Oost-Brabant/Limburg Brabants Historisch Informatie Centrum
6 april
10.00-13.30
Flevoland/Utrecht Het Utrechts Archief
13 april
10.00-13.30
Overijssel/Gelderland Historisch Centrum Overijssel
20 april
10.00-13.30
West-Brabant/Zeeland West-Brabants Archief
24 april
10.00-13.30
Noord- en Zuid-Holland Noord-Hollands Archief

Aanmelden

Stuur het ingevulde aanmeldformulier naar het Nationaal Archief. Aan alle BRAIN-leden is een uitnodiging gestuurd om 1 of 2 vertegenwoordigers naar deze bijeenkomsten af te vaardigen. Maar ook naar aanleiding van dit bericht kunt u zich aanmelden.

Lees ook de webpagina Kennisnetwerk archieven en de toelichting op de Kennistournee.