Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Handelingen Tweede Kamer in samenhang raadpleegbaar

Het Nationaal Archief voert samen met de Tweede Kamer en met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) een project uit om de digitale Handelingen in documentvorm en in audiovisuele vorm te koppelen en samen duurzaam toegankelijk te maken. In het project is een werkwijze uitgedacht om de verschillende typen archiefmaterialen in samenhang ter beschikking te kunnen stellen. De documenten worden beheerd door het Nationaal Archief en het AV-materiaal staat bij NIBG. 

Nieuwe dimensie in archiveren

De Tweede Kamer legt verslagen van haar plenaire vergaderingen vast in de digitale Handelingen. Daarnaast worden beeld en geluid van de vergaderingen (AV) integraal opgenomen en vastgelegd. De Tweede Kamer wil dit materiaal graag bewaren en snel toegankelijk maken voor geïnteresseerden, zoals burgers of maatschappelijke instellingen. Ook de volledigheid is van belang: het moet mogelijk zijn de digitale verslagen en het bijbehorende audiovisuele materiaal in samenhang te doorzoeken en te tonen. Voor het Nationaal Archief betekent dit een nieuwe dimensie in het archiveren. Tot nu toe werd archiefmateriaal alleen als tekstbestand opgeslagen en ontsloten. Als het project is afgerond, wordt het archiefmateriaal als tekst- en AV-bestand opgeslagen en ontsloten. Het NIBG is daarbij betrokken als een logische partner van het NA. Deze organisatie heeft veel expertise rondom de opslag en ontsluiting van beeld- en geluidsmateriaal.

Hoe werkt het?

De Tweede Kamer plaatst haar audiovisueel materiaal uit bij het NIBG. Daar krijgt het een uniek identificatiekenmerk. Vervolgens levert de Tweede Kamer haar digitale verslagen, voorzien van dit unieke kenmerk, aan het NA. Het NA kan daarmee de koppeling tussen verslag en bijbehorend audiovisueel materiaal leggen. Op die manier kan het in samenhang doorzocht en gevonden worden. Het project levert als eindresultaat ook de inrichting van een generieke archieffunctie voor dit soort gekoppeld archiefmateriaal op, zodat dit voor vergelijkbare situaties in de toekomst gebruikt kan worden.

Binnenkort verschijnt een factsheet over het project. Hou hiervoor deze website of de NA-nieuwsbrief in de gaten.