Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Informatiebijeenkomst Webarchivering en Sociale media

Het archiveren van websites en uitingen op sociale media, hoe doe je dat? Op donderdagmiddag 29 juni (14.00-16.30) houden wij bij het Nationaal Archief een bijeenkomst om hierover te sparren. De input gebruiken we voor de Handreiking Webarchivering en Sociale Media. We nodigen iedereen, belanghebbenden en ge├»nteresseerden van harte uit om deel te nemen en mee te denken!

Handreiking Webarchivering

Eind 2016 heeft de EGI een rapport uitgebracht: Webarchivering bij de centrale overheid. Dit rapport heeft geleid tot Kamervragen. De minister van OCW heeft vervolgens aan de Kamer de toezegging gedaan dat de algemene rijksarchivaris in de tweede helft van 2017 een handreiking opstelt, gericht op de archivering van websites en social-media-berichten.

Binnen het Nationaal Archief zijn we inmiddels druk aan de slag met deze opdracht. Er is een opdrachtomschrijving die we graag met jullie willen delen. Tevens willen we alle belanghebbenden en geïnteresseerden graag intensief betrekken bij het vormgeven van de handreiking.

Programma

  • Opening
  • Opdracht & stand van zaken
  • Voorstel tot aanpak
  • Actief aan de slag: op welke vragen moet de handreiking antwoord geven?
  • Samenwerking: samen op zoek naar antwoorden
  • Afsluiting

Aanmelden kan bij contact@nationaalarchief.nl. U krijgt dan een bevestiging toegestuurd.