Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Jaarlijkse ISO-bijeenkomst: samenwerking, strategie en revisies

Door technische ontwikkelingen op het gebied van recordsmanagement, kan er behoefte in het veld ontstaan aan nieuwe ISO-standaarden voor informatie- en archiefmanagement. Hoe speel je hier als ISO-commissie het beste op in? Door zelf standaarden te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere ISO-domeinen (zoals architectuur, informatiebeveiliging)? Of is het beter om te kijken wat andere domeinen aan standaarden (gaan) ontwikkelen en hier bijvoorbeeld de samenwerking mee op te zoeken? Tijdens de 33e plenaire bijeenkomst van ISO-commissie TC46/SC11 is besloten een assessmentinstrument te ontwikkelen. Hiermee kan de commissie beter bepalen welke strategie het beste resultaat oplevert. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen nog meer zaken aan bod, zoals:

  • Er wordt gewerkt aan een kleine revisie van ISO 23081-1, met name bedoeld om deze weer af te stemmen op de herziene ISO 15489-1. Een zogenaamde ‘ final draft’ verschijnt binnenkort, na een laatste review vindt publicatie van de herziene standaard plaats.
  • ISO 30300 wordt gereviseerd en wordt omgevormd tot een vocabulaire met alle definities die nodig zijn om andere SC11 producten eenduidig te kunnen gebruiken.
  • ISO 30301 wordt gereviseerd om aan te sluiten bij de eisen die ISO stelt aan Management System Standards en bij de gereviseerde ISO 15489-1.
  • ISO 16175 (drie delen) wordt gereviseerd en komt terug in twee delen. Deel 1 bevat richtlijnen voor het ontwerpen van archiveringssystemen en deel 2 bevat eisen voor informatiesystemen die archiefstukken bevatten. Er wordt gekeken of elementen uit de ingetrokken ISO 15489-2 kunnen worden hergebruikt
  • Er wordt gewerkt aan eerste versies van Technical Reports over Appraisal (waardering), Records requirements in Enterprise Architecture en Records Management in de cloud.

De volgende plenaire bijeenkomst staat gepland voor mei 2018.

ISO-commissie TC46/SC11

De ISO-commissie TC46/SC11 houdt zich bezig met het ontwikkelen van standaarden op het gebied van recordsmanagement. Tijdens de plenaire bijeenkomst bespreekt de commissie ontwikkelingen die spelen en de te volgen strategie. Verder komen de werkgroepen die zich binnen de commissie met de ontwikkeling van standaarden bezig houden bij elkaar. Zij voeren inhoudelijke discussies en maken afspraken over de te volgen stappen in het ontwikkelingsproces. De afspraken die worden gemaakt worden vertaald in resoluties, die op de website van ISO TC46/SC11 gepubliceerd zijn.