Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kamer akkoord met selectielijsten AIVD en MIVD

Met het akkoord van de Tweede Kamer op 1 maart voor vaststelling van het selectielijsten van AIVD en MIVD is een belangrijke stap gezet in het vergroten van de transparantie van de overheid voor de burger. Met deze selectielijsten verantwoorden de diensten welke informatie op welke gronden bewaard moet blijven en welke na verloop van welke tijd vernietigd moet worden.

Archieven die als blijvend te bewaren zijn aangemerkt worden aan de hand van deze selectielijsten na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal Archief. Deze worden na verstrijken van eventuele openbaarheidsbeperkingen, beschikbaar gesteld voor het publiek. 

Onderzoek en transparantie

Het belang van deze selectielijsten voor historisch wetenschappelijk onderzoek en transparantie voor de burger is dan ook groot; hiermee blijft historische informatie over de werkwijze van de inlichtingendiensten, terreurbewegingen, treinkapingen, (moord-) aanslagen en bijzondere onderzoeken naar personen bewaard voor toekomstige generaties.Vanwege het unieke karakter van deze selectielijsten is de Tweede Kamer bij uitzondering rechtstreeks betrokken in het vaststellingsproces. Na aanbieding van de conceptlijsten aan de Kamer in december vorig jaar, vond op 28 januari op verzoek van de Kamercommissie OCW een technische briefing plaats waar de Algemene Rijksarchivaris en vertegenwoordigers van de diensten aanvullende tekst en uitleg hebben gegeven. Dit leidde tot een positief advies van de commissie en de benodigde instemming om over te gaan tot definitieve vaststelling. Binnenkort formaliseren de algemene rijkarchivaris en bestuurders van beide diensten het vaststellingsbesluit. De lijsten worden na vaststelling gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.