Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennis over duurzame toegankelijkheid geborgd

Nu het project is afgerond heeft het Nationaal Archief per 1 januari de DUTO-kwaliteitseisen en de DUTO-scan in beheer genomen. Hiermee is de basis gelegd voor het borgen van kennis en het bevorderen van het gebruik van DUTO (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) binnen de overheid. Dat betekent niet dat de DUTO-kar alleen door het Nationaal Archief wordt getrokken. Samen met de sector zetten we ons in om digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en houden.

Naast DUTO neemt het Nationaal Archief 4 andere kennisproducten in beheer

Erkenning

Een van de belangrijkste resultaten van project DUTO is dat veel overheidsorganisaties tegenwoordig het belang van duurzame toegankelijkheid erkennen. Zo staat het onderwerp hoger op de agenda’s van CIO’s en bestuurders. Verder is er nu binnen veel organisaties beter contact tussen DIV, informatiemanagement en primaire processen. Waar DIV’ers en archivarissen van oudsher de natuurlijke gesprekspartners waren, realiseren instellingen zich dat als het om duurzame toegankelijkheid gaat alle relevante partijen binnen de organisatie om tafel moeten. Dus ook ICT’ers en managers van primaire processen.

Door de DUTO-scan en de kwaliteitseisen helpt het Nationaal Archief overheidsorganisaties graag om met dit thema aan de slag te gaan. Verder nodigen wij deskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerden uit om te blijven meepraten en discussieren over de kwaliteitseisen via de DUTO-wiki.

Beheer kennisproducten

Naast DUTO heeft het Nationaal Archief ook het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO), de Handreiking Vervanging Archiefbescheiden, de Handreiking Waardering en Selectie Belangen in Balans en het NORA-katern Duurzame Toegankelijkheid in beheer genomen. Dat wil zeggen actief zorgdragen dat overheidsorganisaties blijven beschikken over de juiste kennis om hun informatie nu en in de toekomst toegankelijk te maken en deze kennis te blijven toepassen en ontwikkelen. Dit zullen wij doen door de community actief te betrekken bij de doorontwikkeling en implementatie van kennis over duurzame toegankelijkheid.

Lees het verslag van de resultaten, geleerde lessen en opgedane inzichten van project DUTO. Meer informatie over DUTO of over het beheer van de kennisproducten? Ga naar de DUTO-wiki of stuur een mail naar contact@nationaalarchief.nl.