Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kennisplatforms werken nauwer samen

Op 5 april kwamen alle trekkers/aanjagers van de Kennisplatforms voor het eerst bijeen in een landelijke vergadering. Doel ervan is nauwere samenwerking en onderlinge afstemming tussen de platforms. Deze afstemming is nodig om overlap te voorkomen of juist samenwerkingsverbanden aan te gaan. De trekkers geven hiermee o.a. invulling aan het versterken van het Kennisnetwerk Archieven.

Hoe word je succesvol?

Om een platform een succes te laten zijn ben je o.a. afhankelijk van de (pro)activiteit van de leden. De trekkers bogen zich dan ook over de vraag hoe je in een netwerk succesvol kan samenwerken. Een aantrekkelijk inhoudelijk programma van een kennisplatform is voorwaarde om de community levendig te maken. Elkaar zo af een toe ontmoeten, in kennissessies of werkgroepjes, is daarnaast ook heel belangrijk. Ook het samenvoegen van platformsb (bijvoorbeeld omdat er veel overlap is, veel gedeelde belangen en interesses zijn, of voor een versterkende werking) kan handig zijn.

Over de Kennisplatforms

Om de kennis- en innovatievraagstukken uit o.a. de agenda verder te ontwikkelen, zijn interactieve thematische kennisplatforms ingericht. Het doel is om kennis uit te wisselen, initiatieven op te starten, ideeën voor te leggen en te discussiëren, signalen af te geven en op te vangen, innovaties een kans te geven en te leren. De kennisplatforms zijn voor een deel al geadopteerd door partijen uit de sector vanwege bijv. hun expertise en/of kennis. Het is de bedoeling dat alle Kennisplatforms een eigenaar of ‘trekker’ hebben om het platform te helpen tot bloei te laten komen. Het lidmaatschap van deze communities is geheel vrij.

Aansluiten?

Er zijn nu 15 kennisplatforms online. Wilt u meedenken en helpen aan de samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam toegankelijk archief? Meldt u dan aan. Kijk op de pleio-omgeving van het Kennisnetwerk Archieven voor meer informatie en een overzicht van de kennisplatforms.