Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Keynote Marens Engelhard op bruisend Hoe Open? Festival

“Wat archieven te bieden hebben wordt steeds kostbaarder en misschien ook schaarser: informatie die authentiek is en duurzaam toegankelijk blijft.” Zo sprak algemene rijksarchivaris Marens Engelhard op het Hoe Open Festival van 12 december. Een bevlogen lezing over nepnieuws, authenticiteit en beschikkingsrecht over je eigen data.

“Big Data biedt geweldige mogelijkheden om het leven veiliger, schoner, efficiënter te maken. Bijvoorbeeld preventie van BTW-fraude, om maar iets te noemen, of preventieve gezondheidsonderzoeken, of preventie van overlast op straat, het voorspellen van recidive in strafzaken. Teveel om op te noemen. De crux zit er in dat wij als burger niet weten welke toepassingen er zijn, welke van onze data daartoe gecombineerd worden, maar ook niet welke formules worden toegepast.”

Big Data Rapport

Engelhard haalde het zeer verhelderende Big Data Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan. “In een rechtstaat hoort een burger toegang te hebben tot dezelfde informatie als zijn overheid. Is het niet direct dan wel op termijn, anders kan de overheid niet gecontroleerd worden. Dat betekent dat de grote datacollecties die door de overheid verzameld en gebruikt worden, plus de algoritmes (de formules die gebruikt worden om er verbanden en correlaties uit af te leiden) plus de manier waarop die worden ingezet voor beleid en uitvoering, allemaal behoren tot het domein waar burgers toegang toe moeten hebben. Deze gegevens zijn het archiefmateriaal van de toekomst. Zover zijn we nog bij lange na niet. Maar zoals alle actie begint het bij bewustzijn en daaraan wil ik graag een beetje bijdragen.”

Lees de volledige keynote van Marens Engelhard. Meer informatie over het festival en de afterparty is te vinden op de website van Open Overheid.