Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Landelijke Preventienetwerkendag 10 november 2011

Vandaag vindt op het Nationaal Archief een landelijke Preventienetwerkendag plaats. Preventiemedewerkers van Nederlandse archiefinstellingen, bibliotheken, musea en andere culturele instellingen komen samen om kennis te delen op het gebied van preventie en calamiteitenbestrijding. Organisator is het Haags Preventienetwerk (HPN).

Programma

De huidige voorzitter van het HPN, het Mauritshuis, heeft samen met het Programma Veilig Erfgoed van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief een dagprogramma samengesteld.

Bekijk het programma van de Preventienetwerkdag.
Lees korte samenvattingen van de presentaties die op de Preventienetwerkdag worden gegeven.

Over het Haags Preventie Netwerk

De netwerkaanpak is begonnen in Den Haag. In 2002-2003 liep daar de 'Haagse pilot'. In totaal werkten 18 erfgoedbeherende instellingen in samenwerking met brandweer, politie en het Instituut Collectie Nederland aan het opstellen van hun bedrijfsnoodplan.
De Haagse pilot is in 2003 afgesloten met de ondertekening van een convenant. Hierin verklaren de deelnemende instellingen een Haags cultureel preventienetwerk in stand te houden als platform voor informatie-uitwisseling en als vangnet om bij calamiteiten gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en faciliteiten. Het convenant is ook ondertekend door de Commissaris van de Politie Haaglanden en de Commandant van de Brandweer Haaglanden.
Het netwerk komt minimaal twee maal per jaar bijeen en oefent daarnaast incidenteel met de Haagse brandweer. Het secretariaat wordt roulerend uitgevoerd door een van de collectiebeherende instellingen, en berust momenteel bij het Mauritshuis

Kijk voor meer informatie op de HPN-website.