Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Leids universiteitsarchief blijft in Leiden

Het archief van de oudste Nederlandse universiteit (gesticht in 1575) blijft raadpleegbaar in de universiteitsbibliotheek in Leiden. De algemene rijksarchivaris Martin Berendse en het College van Bestuur van de Leidse universiteit hebben daarvoor op 24 november een overeenkomst getekend.

Leidse universiteitsarchieven en bijzondere collecties universiteitsbibliotheek

Formeel moeten alle rijksinstellingen hun archieven na twintig jaar overdragen aan het Nationaal Archief. Dat geldt ook voor universiteiten. De Leidse universiteitsarchieven zijn echter sterk verweven met de andere bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheek, waaronder tal van wetenschapsarchieven. Deze collecties zijn voor een groot deel het resultaat van 400 jaar onderwijs en onderzoek. De universiteitsarchieven vormen de schriftelijke neerslag van het handelen van de verschillende bestuurscolleges die aan dit onderwijs en onderzoek organisatorisch gestalte hebben gegeven.

Veelvuldig geraadpleegd

De ervaring in Leiden is dat de geschiedenis van de universiteit een belangrijk object van onderwijs en onderzoek is. De universiteitsarchieven en de andere bijzondere collecties worden vanwege hun nationaal en internationaal belang veelvuldig geraadpleegd. Niet alleen door medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden zelf, maar ook door andere onderzoekers in binnen- en buitenland.

Formele overdracht, met directe uitlening

De formele regeling die nu is getroffen, houdt in dat het universiteitsarchief overeenkomstig de Archiefwet wordt overgedragen aan het Nationaal Archief, maar direct weer wordt uitgeleend. De universiteitsbibliotheek voldoet aan de voorwaarden die aan archiefbewaarplaatsen worden gesteld. Tot nu toe is deze regeling in een zeer beperkt aantal gevallen toegepast, namelijk voor het NIOD, het Rijksmuseum en de Hoge Raad van Adel.