Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Meerjarenvisie Nationaal Archief: omgaan met verandering

Al meer dan 200 jaar zorgt het Nationaal Archief voor beheer van en toegang tot (rijks)archieven. Vroeger kregen we veel aangeleverd op papier, maar tegenwoordig zijn veel archieven digitaal. Hoe zorgen we er voor dat ook deze archieven duurzaam worden opgeslagen en goed vindbaar en bruikbaar zijn en blijven? Dat vraagt verandering en aanpassing van iedereen, ook van het Nationaal Archief. Onze meerjarenvisie 2017-2020 beschrijft hoe we hiermee om willen gaan: met een open blik.

De ambities van het Nationaal Archief zijn groot. Iedereen zou moeten weten dat we bestaan en welke schat aan informatie hier te vinden is. Archieven zijn namelijk van grote maatschappelijke waarde. Onderzoekers, commissies, journalisten, en bewijszoekende burgers kunnen op die manier het handelen van de overheid en dus ook de geschiedenis reconstrueren.

Actief aanbod

Om de geschiedenis aan de man te brengen, blijft het Nationaal Archief ook de komende jaren tentoonstellingen organiseren, afgestemd op de behoefte van de bezoekers. Een belangrijke doelgroep hierbij is het onderwijs. Daarnaast zijn we bezig ons internet te verbeteren en klantvriendelijker te maken; archieven worden makkelijker doorzoekbaar en gekoppeld aan andere gerelateerde collecties en informatie. Ook kennis over alles wat met archiveren te maken heeft wordt op een toegankelijke, overzichtelijke manier via internet aangeboden.

Samenwerken en kennisdelen

De belangrijkste uitdaging binnen de archiefsector is het digitaal archiveren. Om deze het hoofd te bieden is intensieve samenwerking met de andere beheerders, vormers en gebruikers van archieven belangrijk, en krijgt daarom de komende jaren nog meer aandacht. Samenwerking in de vorm van platforms, projecten, overleggen, bijeenkomsten, etc. Met belangrijke onderwerpen zoals archiefinnovatie, duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie, en de informatiehuishouding.

We staan als organisatie voor een grote uitdaging. Maar met een open blik, met elkaar en met de partners is deze uitvoerbaar, aldus de Meerjarenvisie 2017-2020 van het Nationaal Archief. Benieuwd? De online versie is nu beschikbaar.