Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief steunt grootschalig (geestes)wetenschappelijk onderzoek

Met het plaatsen van zijn handtekening ondersteunt de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard een aanvraag voor CLARIAH-PLUS (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Deze aanvraag is op 1 juni bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ingediend voor de financieringsronde 2017-2018 van de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Het groeiende aanbod van digitaal archiefmateriaal van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra is waardevol onderzoeksmateriaal. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen de toegang tot het archiefmateriaal te verbeteren. Mede omdat toegankelijkheid een speerpunt is in zijn nieuwe meerjarenvisie, verwacht het Nationaal Archief nauw te gaan samenwerken met CLARIAH.

Data intensive science

De Nationale Roadmap bestaat uit 33 onderzoeksclusters. Ieder cluster wordt via de Roadmap in staat gesteld financiering aan te vragen voor het ontwikkelen van infrastructuur. De plus van CLARIAH-PLUS slaat op de schaalgrootte. Door op grote schaal onderzoekers, data en tools samen te brengen in virtuele werkomgevingen, wordt "data intensive science" in de geesteswetenschappen mogelijk. CLARIAH-PLUS richt zich op de onderzoeksgebieden taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies. Ook tekstinhoudelijke disciplines worden bediend, zoals geschiedenis en filosofie. In maart 2018 maakt NWO bekend welke aanvragen gefinancierd worden.

Meer over het programma Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten kijk op de website van NWO.
Meer over de meerjarenvisie van het Nationaal Archief vindt u op deze website.