Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuw archiefmateriaal Eerste Kamer raadpleegbaar bij Nationaal Archief

De Eerste Kamer droeg maandag 13 april haar archief over de periode 1986-2000 over aan het Nationaal Archief. De Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en algemeen rijksarchivaris Marens Engelhard tekenden in het gebouw van het Nationaal Archief de formele overdracht. Hiermee wordt 180 meter archief vanuit de Eerste Kamer toegevoegd aan het bestaande archief. De laatste overdracht vanuit de Eerste Kamer was in 1999; toen werd het archief over de periode 1945-1985 overgedragen.

Archiefwet

De overdracht is een wettelijke verplichting op basis van de Archiefwet 1995. Het archief van de Eerste Kamer is, voorafgaand aan de overdracht, op de gebruikelijke wijze geschikt gemaakt voor raadpleging door het publiek, onder meer door verwijdering van dubbelen, het maken van beschrijvingen van de series en adequate verpakking. 

De archieven van de Eerste Kamer vanaf 1814 tot 2000 zijn nu toegankelijk voor het publiek. Jaarlijks wordt het archief bij het Nationaal Archief ongeveer 20 keer geraadpleegd, hoofdzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek (historici en politicologen).

Lees hier het volledige bericht.