Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuwe termijn Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed

Vanwege de positieve resultaten van het Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed 2009-2012 (GCE) hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten het programma te verlengen met een 2e termijn: 2013-2016.

GCE 2013-2016

Het beleid van dit 2e GCE-programma is grotendeels gestoeld op het beleid van de voorgaande jaren. Echter met een aantal belangrijke verschillen, waaronder de introductie van 3 nieuwe prioriteitslanden: Australië, Verenigde Staten en Japan. De focus van het GCE-programma zal niet alleen moeten liggen op conservering en toegankelijkheid (digitalisering) van erfgoed, maar ook op zichtbaarheid en bewustwording. Ook dient er nauwer samengewerkt te worden met andere (internationale) erfgoedprogramma’s om kennis en middelen te kunnen delen. Tot slot is het koppelen van cultureel erfgoed aan economische belangen ook een van de beleidsdoelen.

Nieuwe partner: DCICC

Het Nationaal Archief en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed blijven participeren, maar er komt een partner bij: DCICC (Dutch Centre for International Cultural Cooperation). Binnen het GCE-programma gaat DCICC een matching funds (aanvullend fonds) beheren ter ondersteuning van Nederlandse (private) organisaties die een GCE-project willen starten. Daarnaast hosten ze de databank voor GCE-projecten.

Aanvraag GCE-gelden

Voor (culturele) instellingen in de prioriteitlanden heeft dit allemaal geen gevolgen. Zij kunnen nog altijd GCE-fondsen aanvragen bij de Nederlandse ambassades in het betreffende land (Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten of Zuid-Afrika). Op de websites van de betreffende ambassades is het format voor GCE projectvoorstellen te downloaden.