Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nu beschikbaar: Handreiking Vervanging Archiefbescheiden 2.0

De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is een basis voor en naslagwerk bij het proces van vervanging van archiefmateriaal (van papier naar digitaal). De 2.0-versie ervan is nu beschikbaar. Naast enkele verbeteringen zijn ook aanvullingen opgenomen over de uitzonderingen op vervanging en het bepalen van beeldkwaliteit. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie uit 2014 is de toevoeging van een praktisch instrument voor het inrichten van het dagelijkse routinematige proces van scannen voor vervanging.

De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is bedoeld voor zowel de vervanging van de binnenkomende, reguliere poststroom als voor het backlogscannen van archiefbescheiden. Doelgroep zijn beslissers, managers beleidsmedewerkers en uitvoerders op het vlak van informatiemanagement.

Beheer Nationaal Archief

De handreiking is ontwikkeld vanuit een project van Archief 2020. Het beheer van de Handreiking ligt vanaf 1 december bij het Nationaal Archief, dat op korte termijn ook andere producten van Archief2020 in beheer neemt.

Reacties op de inhoud van de Handreiking en vragen over het instrument kunnen voortaan aan het Nationaal Archief – via contact@nationaalarchief.nl  -  gesteld worden. Het Nationaal Archief fungeert hierbij als portal en zet het veld van experts en gebruikers in bij het beantwoorden van de vragen. Tegelijkertijd komen er fora waarop over dit en vele andere onderwerpen gesproken kan worden en kennis wordt uitgewisseld. Meer informatie over het onderwerp vervanging is te vinden op deze website.