Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Project zorgt voor schat aan digitale rijksinformatie

Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Het programma Digitale Taken Rijksarchieven zet zich hiervoor in.

DTR geeft o.a. prioriteit aan digitalisering van de meest geraadpleegde archieven. Denk hierbij aan de VOC-archieven die als resultaat van dit programma binnenkort bijna volledig digitaal beschikbaar zijn via www.gahetna.nl voor de burger en wetenschappelijk onderzoek.

VOC-archief

Op dit moment zijn al ruim 9.5 miljoen(!) scans van VOC-materiaal vervaardigd. Deze erfgoedschat kan door digitalisering ook beter toegankelijk worden gemaakt voor publieksdoeleinden. De tentoonstelling De wereld van de VOC, die vanaf 24 februari 2017 bij het Nationaal Archief te zien is, is dan ook mede dankzij de inspanningen binnen DTR tot stand gekomen.