Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Rapport ‘Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven’ nu online

Lang werd aangenomen dat de openbaarheidsfunctie van archieven in het huidige, digitale tijdperk niet veel zou veranderen. Inmiddels lijkt het tegendeel waar: digitalisering heeft een grote invloed op de openbaarheidsfunctie. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen publiceert het Nationaal Archief het rapport Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven. Het rapport dient als basis, maar vooral ook als stimulans voor nader onderzoek naar de invloed van digitalisering op de openbaarheidsfunctie van archieven.

Ontwikkelingen

Het rapport presenteert analyses van ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende knelpunten in de openbaarheidsfunctie van archieven. Kort samengevat gaat het om de volgende ontwikkelingen:  

  • transformatie naar een netwerk van digitale infrastructuren en e-depots
  • kabinetsbeleid gericht op meer open overheidsinformatie
  • vastlopende (handmatige) openbaarheidsprocessen binnen de overheid.

Denk mee!

Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven is bedoeld als basis voor verder onderzoek.  Het Nationaal Archief nodigt iedereen van harte uit om via het kennisplatform Openbaarheid mee te denken en discussiëren over dit thema.

Het volledige rapport Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven is te lezen in de bijlage.