Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Reinwardt Academie aangewezen als opleiding Archivistiek B

De algemene rijksarchivaris heeft namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op 5 juli 2011 de Reinwardt Academie aangewezen als opleiding archivistiek B.

De Reinwardt Academie verzorgt binnen de bacheloropleiding cultureel erfgoed samen met de Hogeschool van Amsterdam een minor voor archivistiek B, maar kon geen diploma verstrekken. Door deze aanwijzing kan dat nu wel. De Reinwardt Academie is daarmee, naast de Hogeschool van Amsterdam, de tweede opleiding in Nederland die is aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma archivistiek B.

Aanvraag van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Reinwardt Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De AHK heeft op 4 april jl. een aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW om te worden aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma archivistiek B.

Voor de behandeling van deze aanvraag heeft de algemene rijksarchivaris advies gevraagd aan Beroepsvereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Op basis van de informatie uit de aanvraag en de uitgebrachte adviezen heeft de algemene rijksarchivaris geconcludeerd dat de archiefopleiding aan de Reinwardt Academie in voldoende mate de archivistische kennis betreft. Ook wordt met deze aanwijzing de huidige ori├źntatie van het archiefonderwijs verbreed.

Aanwijzingsbevoegdheid staatssecretaris OCW

Ook na de reorganisatie van het archiefonderwijs vanaf 1995, waarbij de archiefopleidingen werden geïntegreerd in het reguliere wetenschappelijke en hoger onderwijs, behield de bewindspersoon van OCW de bevoegdheid om opleidingen tot verkrijging van het diploma archivistiek A en/of B aan te wijzen.
Het diploma archivistiek B (middelbaar archiefambtenaar) kan worden verkregen via een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Voor een diploma archivistiek A (hoger archiefambtenaar) is een wetenschappelijke archiefopleiding vereist.

Lees het Aanwijzingsbesluit van de staatssecretaris van OCW.