Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Resultaat collectieregistratie: efficiency, kostenreductie en unieke vondsten

Het Nationaal Archief beheert ongeveer een kwart miljoen (veelal unieke) kaarten en tekeningen. Op deze collectie wordt tussen 2014 en medio 2017 een complete registratie uitgevoerd: een standcontrole. Doordat de registratie van al deze kaarten straks op orde is, kan er een belangrijke slag geslagen worden bij de depotmaximalisatie, is er sprake van kostenreductie en verbeterde vindbaarheid voor het publiek. Belangrijke bijvangst van de standcontrole is de (her)ontdekking van verborgen schatten die de collectie herbergt.

Bij standcontrole wordt de nummering en vindplaats van alle kaarten en tekeningen in het depot gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en vastgelegd in het beheersysteem. Tegelijkertijd worden materiaalsoort, formaat  en voorkomende schade geregistreerd.

1 + 1 = 3

De winst van de standcontrole is echter groter dan alleen de duizenden kaarten die nu goed geregistreerd worden. Het beheer kan efficiƫnter uitgevoerd worden, en herstel van beschadigd materiaal kan gerichter plaatsvinden, omdat hoeveelheid en ernst van de voorkomende schade nu bekend is. Een grote volgende stap is het digitaliseren en verder ontsluiten van de collectie, zodat de kaarten - en de daarin besloten informatie - voor een breder publiek beschikbaar komen.

Digitaal schatzoeken

Zodra de kaarten digitaal beschikbaar zijn, ontstaan er legio mogelijkheden op digitaal gebied om nog meer met deze informatie te doen. Archeologen, ecologen en planologen kunnen historisch materiaal raadplegen en  gebruiken. Burgers kunnen eenvoudig onderzoek doen naar hun eigen woonomgeving, maar ook voor schatzoekers ontstaat met het toegankelijk maken van de kaarten en tekeningen een nieuwe bron. De digitale schatzoeker zal met de digitale informatie wellicht via georeferentie nieuwe vaderlandse verhalen ontdekken.

Een controleproject van deze omvang is, voor zover bekend, nog niet eerder ter wereld uitgevoerd. Het Nationaal Archief hoopt in de komende jaren verdere stappen te zetten op het pad naar een volledige ontsluiting van de kaartencollectie en een verregaande digitalisering. De standcontrole schept de randvoorwaarden voor deze ambitie.

Zie ook het nieuwsbericht Unieke kaart Jacob van Borsele gevonden