Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Samenwerking VenJ overbrengen beperkt openbare digitale informatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan de overbrenging van beperkt openbare digitale informatie in het e-depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is voor het eerst dat ‘digital-born’ archieven met een beperking op de openbaarheid, worden overgebracht.

Goede procesafspraken

Om de (beperkt openbare) informatie op de juiste manier over te brengen naar het e-depot, moeten in de eerste plaats overdrachtsprocessen ontwikkeld worden. Die processen regelen dat digitale informatie uit zeer verschillende systemen 1-op-1 in het e-depot van het Nationaal Archief wordt opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat die digitale informatie ook in de toekomst duurzaam toegankelijk blijft. Het is voor alle betrokkenen van het grootste belang dat de informatie veilig en betrouwbaar wordt overgebracht en opgeslagen. Het gaat immers om informatie waar niet iedereen zomaar bij mag. Dat stelt nieuwe uitdagingen aan de digitale raadpleging. De resultaten zijn niet alleen bruikbaar voor VenJ. Ook andere departementen kunnen bij het inrichten van hun overbrengingsprocessen gebruikmaken van de geleerde lessen.

Meer weten?

VenJ heeft in samenwerking met het Nationaal Archief een factsheet opgesteld waarin staat welke stappen al zijn en nog worden gezet om digitale dossiers vanuit VenJ over te brengen naar het Nationaal Archief.

Voor vragen over aansluitprojecten op het e-Depot van het Nationaal Archief kunt u contact opnemen  via (070) 331 5460 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00) of contact@nationaalarchief.nl.