Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Save the date: 22 juni kennisbijeenkomst Preservation

Afgelopen december vond er op het Nationaal Archief een drukbezochte, geslaagde kennisbijeenkomst plaats over preservation. Dat succes willen we dit jaar een aantal keer herhalen. Op donderdag 22 juni vindt de eerste uit een voorgenomen reeks kennisbijeenkomsten plaats op Het Utrechts Archief. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt met en/of geïnteresseerd is in preservation. Thema is: Hoe is of wordt de preservationfunctie bij een aantal grote instellingen ingericht? 

Wat is preservation?

Preservation is het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale documenten, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. Voor meer informatie over en het toepassen van preservation heeft het Nationaal Archief de Preservation Policy ontwikkeld. Dit is een beleidsplan dat aangeeft hoe het Nationaal Archief de digitale informatie die zij beheert, authentiek en bruikbaar houdt. Ook staan er voorwaarden in voor makers van digitale informatie die - bij vroegtijdige implementatie - helpen om de informatie efficiënter en effectiever door de tijd heen mee te nemen. Zodat ook de (toekomstige) gebruiker over deze informatie kan beschikken.

Voorlopig programma

Inloop vanaf 09.00u en aftrap om 09.30u.
We starten met presentaties van:

  • Annemieke de Jong van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (NIBG)
  • Robert Gillesse van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
  • Marjan Grootveld van Data Archiving and Networked Services (DANS)

Na de koffiepauze gaan we uiteen in groepjes om een aantal vragen te bespreken (bijvoorbeeld de aanpak bij de eigen organisaties van de deelnemers) met afsluitend een groepsdiscussie.
We eindigen rond 12.30u met aansluitend een lunch.

Aanmelden

Aanmelden kan op het kennisplatform Preservation. U bent van harte welkom! Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Over Kennisplatform Preservation

Om de kennisfunctie binnen de archiefsector te versterken, zijn kennisplatforms opgericht rond belangrijke thema’s die vertegenwoordigd, getrokken en gebruikt worden door archief- en informatieprofessionals binnen en buiten de overheid. Een ervan is het kennisplatform Preservation. Dit platform ontwikkelt en wisselt kennis uit op het gebied van preservation: het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie. Hoe zorgen we dat de (toekomstige) gebruiker over informatie kan beschikken, deze correct kan interpreteren en in de juiste context kan plaatsen? Het platform is primair bedoeld voor medewerkers van overheidsinstellingen of andere collectiebeherende instellingen die werkzaam óf geïnteresseerd zijn in het vakgebied preservation. Maar iedereen is welkom op het open digitale platform.