Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Senaat stemt in met wijziging Archiefwet

Op 17 april is de archiefwetwijziging als hamerstuk door de Eerste Kamer aanvaard. Op 3 april liet de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid al weten geen aanleiding te zien om voorafgaand aan de behandeling vragen te stellen. De Tweede Kamer keurde het voorstel op 22 maart goed. De aangepaste Archiefwet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2013.

Met dit wetsvoorstel wordt de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats verplaatst van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar Gedeputeerde Staten.

Verder wordt de advisering over de openbaarheid van decentrale rijksarchiefbescheiden verplaatst van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris en vervalt de advisering door de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten. Tenslotte is in dit verband de Archiefwet BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) aangepast.