Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Terugblik op de Kennistournee

Nationaal Achief en KVAN/BRAIN sloten 24 april, met een druk bezochte bijeenkomst bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, hun ‘kennistournee’ af. Eerder vonden er levendige gesprekken plaats in Assen, Den Bosch, Utrecht, Zwolle en Bergen op Zoom. Ruim 150 collega’s uit de informatie- en archiefsector kregen zo de gelegenheid aan te geven waar hun kennisbehoefte ligt. In de Kennis- en Innovatieagenda 2017 zal daar vervolgens zo goed mogelijk op worden ingespeeld.

De oogst

De deelnemers hadden vooral behoefte aan informatie die hun kon helpen in de dagelijkse werkzaamheden en lopende (werk)processen. Er was grote vraag naar het goed kunnen vinden van praktische kennis, en er was veel animo voor samenwerking op de verschillende Kennisplatforms. Veel vragen gingen over vaardigheden: Hoe komen we aan tafel bij de beleidsbepalers in de gemeente? Hoe gaan we om met ketenarchivering? Welk verhaal kunnen we vertellen om het belang van de archieven binnen de informatieketen over te brengen? Is het mogelijk voor een kleine instelling om al deze kennis in huis te hebben (schaalgrootte-probleem)?

De samenwerking van het NA  met KVAN/BRAIN biedt ook op het gebied van professionalisering nieuwe perspectieven. Een uitvoerige impressie van de bijeenkomsten volgt in het Archievenblad.