Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

The Deep Archive: effecten van informatietechnologie en -intelligentie op de archiefwereld

“In 2009 was de totale omvang van alle digitale opslag 500 Exabyte, oftewel 500 miljard Gigabyte, dat is 10 keer een stapel boeken van de aarde naar Pluto. Zeven jaar later is de toename exponentieel en zijn we in het tijdperk van de Zetabyte aanbeland. Die stapel boeken reikt nu tot buiten ons zonnestelsel. Het geeft de magnitude aan van de context van archiefinstellingen. Het vraagt om nieuwe manieren van werken, van kennis ontwikkelen en kennis delen.”

Zo begint de bondige, prikkelende publicatie The Deep Archive, van Tom Demeyer, Waag Society. In het essay schetst Demeyer 2 mogelijke toekomstscenario’s, en de implicaties daarvan voor de archiefwereld. Het internet van dingen, oftewel Deep Archive, vraagt om nieuwe manieren van werken, van kennis ontwikkelen en kennis delen. Het vraagt wellicht ook om nieuwe taken voor de traditionele archieven, zo stelt Demeyer. Het zet aan tot denken over (informatie)beleid en ontwikkelopgaven op deze gebieden. 

Deep Archive

“De naam Deep Archive is een referentie naar het kunstmatige-intelligentiebedrijf Deep Mind dat door Google is overgenomen. Deep Mind onthutste menigeen door in 2016 de wereldkampioen GO te verslaan. De latere kwalitatieve megasprong van de vertaaldienst van Google is een verdere indicatie dat kunstmatige intelligentie (KI) nu echte, bruikbare resultaten brengt. Wat dit betekent voor de toekomst is de grote vraag, maar dat het hiermee niet ophoudt lijdt geen enkele twijfel. Het zal zeker een groot effect hebben op het archiefwezen.” Het is vooral de combinatie met de regulaire informatietechnologie en KI waar de grootste veranderingen (gaan) plaatsvinden. Denk aan de ontwikkelingen van bijvoorbeeld human computer interactie. Die ontwikkelingen zijn niet te stuiten en hebben een grote impact op het archief van de (nabije) toekomst.

Archieflab

In samenwerking met Archief 2020 en Universiteit Utrecht organiseerde Waag Society in 2016 twee multidisciplinaire bootcamps (Archieflab). Hierin identificeerden de deelnemers urgente, actuele vragen en scenario's waarmee de archiefsector zich gaat verhouden tot de uitdagingen van de digitalisering van de samenleving. The Deep Archive komt voort uit de bevindingen van deze bootcamps. Gebruik het essay in discussies, gesprekken met partners en tip je collega’s.

Lees ook Het Experimentele Archief van prof. Albert Meijer.