Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tijdelijk beperkte dienstverlening studiezaal

In 2008 is begonnen met de renovatie van het Nationaal Archief. Deze renovatie is onderverdeeld in twee fasen. Tijdens de eerste fase zijn de kantoorunits gerenoveerd. Deze zijn inmiddels opgeleverd.

15 oktober 2012 start de tweede fase van de renovatie, waarin de publieke ruimtes op de begane grond worden verbouwd. Naar verwachting is de renovatie medio 2013 voltooid.

Nieuwe publieke ruimte

De nieuwe publieke ruimte wordt publieksvriendelijk, overzichtelijk en eigentijds. Naast een moderne, grotere studiezaal biedt de ruimte de bezoeker vele nieuwe mogelijkheden, zoals een expositieruimte en een onderwijs- annex workshopruimte.

Beperkte dienstverlening studiezaal vanaf 15 oktober

De verbouwingswerkzaamheden zorgen helaas voor overlast. Hiervoor vragen wij uw begrip. Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en tijdens de verbouwing toch dienstverlening te kunnen aanbieden, is deze op een aantal punten aangepast.
N.B.: Voor de raadpleging van beperkt openbare archieven geldt een aparte regeling.

Alternatieve studiezaal

Op de eerste verdieping van het Nationaal Archief is een alternatieve studiezaal ingericht waar u het archiefmateriaal in kunt zien. Deze tijdelijke studiezaal heeft een beperkte capaciteit van 30 plekken. Het reserveren van een plek is daarom noodzakelijk.

Openingstijden alternatieve studiezaal:

Van tevoren reserveren van een plek in de studiezaal

De tijdelijke studiezaal heeft een beperkte capaciteit van 30 plekken. Bij het reserveren van (minimaal) één stuk wordt automatisch ook een plek gereserveerd.

Als u eenmaal een plek gereserveerd heeft, kunt u voor diezelfde dag onbeperkt archiefstukken aanvragen.

Aparte regeling inzage beperkt openbare archieven

Archieven met bijzondere persoonsgegevens zoals het CABR zijn uitsluitend na afspraak op maandag te raadplegen. Overige beperkt openbare archieven kunt u op afspraak inzien op dinsdag of woensdag. 
Wilt u een beperkt openbaar archief inzien, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen via info@nationaalarchief.nl.

Raadpleging microfilms en -fiches

De collecties microfilms en –fiches die bij het Nationaal Archief in de zelfbedieningsruimte staan zullen tijdens de renovatie van het Nationaal Archief in de microzaal van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te raadplegen zijn. Voor het raadplegen van het micromateriaal heeft u een KB-leeszaalpas nodig. De gratis KB-leeszaalpas is geschikt voor bezoekers die alleen de leeszalen van de KB willen bezoeken, zie ook www.kb.nl/lidmaatschap. Deze pas kunt u bij de balie aanvragen, neem dan wel een geldige persoonslegitimatie mee. U kunt natuurlijk ook lid van de KB worden. Voor € 15 per jaar heeft u beschikking over de grootste collectie van gedrukte Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften en krijgt u direct online toegang tot de snelgroeiende collectie digitale publicaties.

Originele kaarten niet raadpleegbaar

Vanwege de kleinere omvang van de tijdelijke studiezaal is het helaas niet mogelijk tijdens de renovatie originele kaarten te bekijken.

Digitale dienstverlening

Tijdens de renovatie start een pilot met als doel de huidige digitale dienstverlening uit te breiden. Dit doen we door te werken aan nieuwe indexen en onderzoeksgidsen.
Uiteraard blijft u 24 uur per dag, 7 dagen in de week welkom op www.gahetna.nl voor het reserveren van archiefstukken, het plaatsen van bestellingen, reacties en het invoeren van transcripties van gescande documenten.