Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek zetten samenwerking met Wikipedia voort

  Het afgelopen jaar haalden de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief als eerste Nederlandse erfgoedinstellingen een Wikipedian-in-Residence in huis. 

 • APE: grootste platform voor content Nederlandse archiefinstellingen

  Het Archieven Portaal Europa (APE)  bevat al meer dan 58 miljoen bestanddeelbeschrijvingen van ruim 800 Europese archiefinstellingen. Op 10 december is een nieuwe Nederlandse mijlpaal bereikt met het aansluiten van de 3 Noordelijke archiefnetten: het Drents Archiefnet, het Fries Archiefnet en het Groninger Archiefnet. Het Archieven Portaal Europa is nu hét platform waar de content van de meeste Nederlandse archiefinstellingen wordt verzameld en gepubliceerd.

 • Nationaal Comité 4 en 5 mei draagt archief over

  Op 8 december 2014 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn archief overgedragen aan het Nationaal Archief. Het archief laat de geschiedenis zien van herdenken en vieren in Nederland.

 • Ruslandgids: bronnenoverzicht 1200-1991

  Rusland en Nederland delen een eeuwenlang verleden. Bewijzen hiervoor zijn terug te vinden in de archieven van beide landen. Sinds enige tijd is een digitaal overzicht beschikbaar van duizenden Nederlandse archiefbronnen over de relatie tussen Nederland en Rusland: de Ruslandgids.

 • Het Nationaal Archief genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2015

  Het publiekscentrum van het Nationaal Archief en de tentoonstelling Het geheugenpaleis zijn genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2015.

 • Publicatie Tenderned.nl: oriëntatie op aanschaf van collectiebeheersysteem

  Op maandag 24 november 2014 heeft het Nationaal Archief ter oriëntatie op een eventueel inkooptraject voor de aanschaf van een collectiebeheersysteem een consultatiedocument geplaatst op Tenderned.

 • eDepot belangrijke component in pilot NHA-Haarlem

  Het is efficiënt, mogelijk en financieel verantwoord om digitale dossiers van de gemeente Haarlem al direct na afsluiting op te nemen in het digitale depot van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zo luidt de conclusie van het onderzoek ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ dat het NHA op 17 november met gepaste trots aan zo’n 100 deelnemers presenteerde. Het NHA maakte voor deze pilot gebruik van het eDepot – het digitale depot van het Nationaal Archief.

 • De vaart in actieve openbaarheid

  Op 5 november organiseerden het Nationaal Archief en Archief 2020 een kennisbijeenkomst met als thema ‘Open overheid en archieven’. De overheid zet in haar beleid in op meer actieve openbaarheid en open data; de Tweede Kamer nam op 11 november een motie aan waarin gepleit wordt vaart te maken met actieve openbaarheid. 

 • Voortzetting Europese Archiefportaal door Stichting APEF

  Op maandag 27 oktober 2014 ondertekende Karel Velle, voorzitter van het APEx-project, in Den Haag de oprichtingsakte van de Archives Portal Europe Foundation (APEF). De oprichting van deze stichting is de laatste fase van het Europese APEx-project. APEF moet ervoor zorgen dat het Europese archiefportaal – dat na 2015 geen subsidies meer ontvangt van de Europese Unie – verder kan blijven bestaan en uitbreiden.
 • Onderzoeksrapport eDepot Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zetten zich gezamenlijk in voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Het eDepot is een dienst van het Nationaal Archief voor het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van deze digitale informatie. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de klant is de infrastructuur en organisatie achter het eDepot onlangs onderzocht. Het onderzoek is gedaan door Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) van het Nationaal Archief.