Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Impactanalyse: goede voorbereiding op digitale archivering

  Hoe zorg je ervoor dat je digitale archieven kan opnemen in het e-Depot van het Nationaal Archief? Hoe breng je digitaal archief naar ons over? Om uit te zoeken wat daarvoor nodig is, werkt het Nationaal Archief met impactanalyses. We voeren deze impactanalyses uit, voorafgaand aan een aansluittraject op ons e-Depot.

 • Quantified Self Data: moeten we alles meten en weten?

  Slaap, beweging, lichaamstemperatuur... Huidige digitale apparaten maken het steeds makkelijker om ons eigen (lichaams)gedrag te registreren. Gary Wolf, grondlegger van The Quantified Self, gaf tijdens de jaarlijkse Ketelaarlezing op 16 november bij het Nationaal Archief zijn visie op vragen rondom het archiveren van Quantified Self Data. Archivarissen en informatiespecialisten uit het hele land kwamen bijeen om meer te leren over dit relatief nieuwe onderwerp. 

 • Eerste Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid smaakt naar meer

  Op 30 november vond de eerste de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid (International Digital Preservation Day) plaats.

 • Succesvol symposium Rethinking the VOC

  Op 23 en 24 november vond het symposium Rethinking the VOC? plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag. 160 deelnemers uit 22 verschillende landen waren bijeen om te praten over VOC-onderzoek. Tijdens het symposium spraken 24 experts uit binnen– en buitenland, verdeeld over 7 panels in debat over lopend VOC-onderzoek. Zij deelden hun recente bevindingen rond slavernij, sociale structuur van koloniale samenlevingen, klimaatpatronen, diplomatieke verhoudingen, economie, en nog vele andere thema’s. Daarnaast lieten zij zien hoe historisch onderzoek verrijkt kan worden door rekening te houden met interculturele en niet-westerse perspectieven. 

 • Kennisbijeenkomst Conservering: Het draait om de collectie!

  De collectie is waar het om draait! Klimaatbeheersing, bouw en inrichting van het depot, gebruik en restauratie dienen allemaal om onze archiefstukken zo lang mogelijk in goede staat te bewaren. Daar was iedereen het roerend mee eens tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform Conservering op 23 november. 

 • Archivering by design – theorie en praktijk

  Op 5 december organiseerde het Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen samen met het Nationaal Archief een bijeenkomst over Archivering by design. Archivering moet goed geregeld zijn vanaf het moment van creatie van digitale informatie. Want langer wachten betekent hoge kosten voor herstel achteraf. Om dit te realiseren moet het ontwerp van werksystemen al rekening houden met de eisen van duurzame toegankelijkheid. We noemen dit ‘Archivering by design’. 

 • Nieuwe leergang bereidt voor op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

  Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt grote veranderingen met zich mee op juridisch, organisatorisch en technisch gebied. Het kennisplatform Juridische Vraagstukken van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is daarom druk bezig met het ontwikkelen van een leergang Privacy.

 • Genealogische collecties beter toegankelijk door digitalisering

  De genealogische collecties op microfiches en microfilm van het Nationaal Archief worden gedigitaliseerd en zijn vanaf 1 januari 2018 online of in de studiezaal te bekijken. De verfilmde collecties van het Nationaal Archief worden gefaseerd uit de bronnenzaal verwijderd. De CBG-collecties blijven vooralsnog wel in de bronnenzaal.

 • Europese Commissie vraagt naar uw ervaringen met Europeana

  Het Nationaal Archief is net als vele andere Europese erfgoedinstellingen aangesloten bij het kennisnetwerk Europeana. Europeana is het digitale platform waar erfgoedinstellingen uit heel Europa hun collecties online beschikbaar stellen. De Europese Commissie wil graag uw mening over Europeana. Bent u vanuit uw werk of interesse betrokken bij cultureel erfgoed? Vul dan de vragenlijst in en deel uw ervaringen.

 • Nationaal Archief wint zilver bij IDCA Awards

  In februari 2017 opende het Nationaal Archief de tentoonstelling De wereld van de VOC. Het ontwerp van de tentoonstelling heeft zilver gewonnen bij de IDCA Awards 2017! Het Nationaal Archief wint de prijs in de categorie beste scenografie voor een tijdelijke tentoonstelling.