Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Save the date: Studiemiddag Archieven en open data - en nu?

  Op donderdagmiddag 29 oktober organiseert het Nationaal Archief samen met Archief 2020 een studiemiddag over open data en archieven.

 • Aankondiging: 26 oktober Kennissessie Digitale Vervanging

  De overheid digitaliseert in rap tempo. Waar moet je op letten bij het omzetten van documenten naar digitale bestanden? Hoe pak je dit het beste aan? Wat zijn de valkuilen?

 • Toekomstscenario’s voor archieffunctie in de maak

  De algemene rijksarchivaris Marens Engelhard heeft in het kader van innovatieprogramma Archief 2020 aan bureau Futureconsult gevraagd een toekomstscenario op te stellen voor de archieffunctie in Nederland. In september 2015 is uit interviews en 2 rondetafelbijeenkomsten met experts van binnen en buiten de archiefsector input verzameld.

 • Eindrapport Pilot OCW geeft handige tips over vervroegde overbrenging en openbaarheid

  Departementen brengen steeds jongere archieven over (Archiefvisie). Het Nationaal Archief, Doc-Direkt en het ministerie van OCW onderzochten of  deze vervroegde overbrenging leidt tot knelpunten bij het stellen van beperkingen op de openbaarheid. De resultaten zijn vastgelegd in de Eindrapportage Pilot OCW: Vervroegde overbrenging en openbaarheid.

 • Mid-term review Archiefconvenant

  De mid-term review Archiefconvenant van de programma’s Archief 2020 en Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) is afgerond. Het rapport zet de resultaten van de programma’s af tegen de gestelde doelen (gerelateerd aan het Archiefconvenant en de bestuurlijke Innovatieagenda): Hoe staat het met de uitvoering van het Archiefconvenant 2012-2016? Wat is tot nu toe bereikt? En waar liggen behoeften en kansen? Ruim 200 betrokkenen zijn hierover bevraagd. De review is in opdracht van de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

 • Vacature Fellowship VOC

  Het Nationaal Archief zoekt vanaf het najaar van 2015 naar een kandidaat voor een fellowship met als centrale thema het VOC-archief.

 • Nieuwe ISO-website voor archief-/informatienormen

  De nieuwe website van ISO TC46/SC11 is online; de website van de commissie waarin het Nationaal Archief actief is in het mede-ontwikkelen van ISO-producten voor de archief- en informatiesector (zoals de revisie van ISO 15489-1).

 • Summerschool Archief 2020: oplossingsrichtingen duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie

  Voor de tweede keer organiseert Archief 2020 een Summerschool: op 14 september 2015 in Amersfoort en op 21 september 2015 in Den Bosch.

 • Start inschrijving F.J. Duparc-prijs

  Vanaf nu kunnen archivarissen (in opleiding) zich inschrijven voor de F.J. Duparc-prijs. Deze aanmoedigingsprijs wordt eens in de 3 jaar ter beschikking gesteld voor de meest waardevolle bijdrage op het gebied van archiefwetenschap of het archiefrecht in de voorafgaande drie jaar. De winnaar ontvangt 2000 euro.

 • Zomeravondgesprek Versterking Kennisfunctie Archiefsector

  Op 20 augustus organiseerde de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) met het Nationaal Archief de zomeravond ‘Versterking kennisfunctie archiefsector’. Achttien vertegenwoordigers van rijks-, gemeente- en provinciale archieven en  archiefopleidingen namen deel.