Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Duurzame toegankelijkheid ‘In het hart van de digitalisering’

  Op 19 november vond het Jaarcongres ECP (Platform voor de InformatieSamenleving) plaats in Den Haag. ECP hanteerde daarbij als thema: In het hart van de digitalisering. Het programma stond in het teken van de laatste ontwikkelingen en innovaties in de informatiesamenleving. Onderwerpen als internetveiligheid, big data, 3D printing, eHealth, robotisering, eID, internetstandaarden, maar ook ethische en maatschappelijke vraagstukken kwamen aan bod.

 • Wikipedia wint Erasmusprijs

  Op woensdag 25 november reikt koning Willem Alexander in het Paleis op de Dam de Erasmusprijs uit aan vertegenwoordigers van Wikipedia. De prijs wordt met name toegekend aan Wikipedia als community - de gezamenlijke onderneming van tienduizenden vrijwilligers die, wereldwijd, werken aan deze online encyclopedie.

 • 200 onderzoeksjournalisten uit Nederland en Vlaanderen in het Nationaal Archief

  Op 20 en 21 november houdt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) haar jaarlijks conferentie in het Nationaal Archief.

 • Archief 2020 presenteert: Uitvoeringsplan 2016

  Het Uitvoeringsplan van Archief 2020 voor 2016 is vanaf 11 november online beschikbaar. Programma Archief 2020 werkt in het slotjaar nog intensiever samen met AIDO en de landelijke uitvoeringspartners – zoals BRAIN, KVAN, SOD, KING, NORA en Nationaal Archief – aan duurzame toegankelijkheid van digitale (overheids)informatie. 

 • Abonneren op de nieuwe nieuwsbrief Nationaal Archief

  Op 29 oktober verscheen de eerste nieuwsbrief van het Nationaal Archief voor zakelijke relaties. Bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en in informatievoorziening. Van digitalisering tot interessante kennissessies, van archiefinnovatie tot de tentoonstelling Willem: alles komt aan bod. De nieuwsbrief verschijnt om de 6 weken.

 • Hoe duurzaam toegankelijk is de politie?

  Het Nationaal Archief ontwikkelt richtlijnen om overheidsorganisaties te helpen hun informatie duurzaam toegankelijk te maken (project DUTO). Dit project is nu gestart met de eerste DUTO-scans. Hiermee kan een organisatie zien of de eigen informatiehuishouding op orde is.

 • Overheidsinformatie ook in toekomst nog authentiek en bruikbaar

  Hoe zorgen we dat de informatie die de Rijksoverheid nu produceert ook in de toekomst nog authentiek en bruikbaar is? Hoe zorgen we dat we informatie gemaakt als Word Perfect- , PDF- of tiff-bestand in de toekomst nog steeds kunnen lezen? Immers: informatie-dragers verouderen, evenals software. Maar de Nederlandse burger verwacht wel dat werkprocessen van de overheid op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Ook nog over 100 jaar. Daarom doet het Nationaal Archief aan 'preservation'.

 • Eén Europa, één methode

  Elk land in Europa kent zijn eigen methodiek voor archiveren. De Europese Commissie financiert een internationaal onderzoeksproject om te komen tot één generieke methodiek. Dit maakt uitwisseling van informatie eenvoudiger.

 • Een kennisnetwerk voor en door de archiefsector

  De overheid van nu werkt anders dan de overheid van 50 jaar geleden. Post en fax zijn vervangen door email en whatsapp. Deze veranderingen hebben ook zijn weerslag op het werk van de archiefsector. Het vraagt om andere archiveringsmethoden en -technieken, en om andere kennis en vaardigheden. 

 • Een slimme meid...

  Hoe ziet de archieffunctie in 2025 eruit? Hoe gaan we dan om met het bewaren van overheidsinformatie? Welke rol is weggelegd voor de maker van informatie en welke voor de beheerder van die informatie? Is dat verschil er straks nog? Deze vragen komen aan de orde in de brede dialoog die het Nationaal Archief is aangegaan met professionals uit de archief- en informatiesector, gebruikers van archieven en experts uit verschillende maatschappelijke domeinen.