Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Wat vindt u van onze website?

  Het Nationaal Archief werkt aan een nieuwe website. Wij willen graag uw mening horen over de huidige website en uw bijdrage meenemen in de nieuw te bouwen website.

 • Summerschool Archief 2020: oplossingsrichtingen duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie

  Voor de tweede keer organiseert Archief 2020 een Summerschool: op 14 september 2015 in Amersfoort en op 21 september 2015 in Den Bosch.

 • Save the date: Studiemiddag Archieven en open data - en nu?

  Op donderdagmiddag 29 oktober organiseert het Nationaal Archief samen met Archief 2020 een studiemiddag over open data en archieven.

 • Zomeravondgesprek Versterking Kennisfunctie Archiefsector

  Op 20 augustus organiseerde de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) met het Nationaal Archief de zomeravond ‘Versterking kennisfunctie archiefsector’. Achttien vertegenwoordigers van rijks-, gemeente- en provinciale archieven en  archiefopleidingen namen deel. 

 • Start inschrijving F.J. Duparc-prijs

  Vanaf nu kunnen archivarissen (in opleiding) zich inschrijven voor de F.J. Duparc-prijs. Deze aanmoedigingsprijs wordt eens in de 3 jaar ter beschikking gesteld voor de meest waardevolle bijdrage op het gebied van archiefwetenschap of het archiefrecht in de voorafgaande drie jaar. De winnaar ontvangt 2000 euro.

 • Koninklijke trein naar tentoonstelling 24 uur met Willem

  Het Nationaal Archief organiseert in het kader van 200 jaar Koninkrijk van 28 augustus 2015 t/m 17 juli 2016 een tentoonstelling over koning Willem I. 

 • NCDD: De oogst van een jaar samenwerken aan duurzame toegankelijkheid

  De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) organiseert op 17 september De oogst van een jaar samenwerken.

 • 2e Internationale APEx-conferentie voor een digitale archieftoekomst

  Van 7 t/m 9 september vindt in Boedapest de conferentie ‘Samenwerken en netwerken voor een digitale archieftoekomst. Duurzame vooruitzichten door het Archives Portal Europe’ plaats. Op de driedaagse bijeenkomst worden niet alleen uitkomsten en resultaten van 6 jaar internationale, professionele samenwerking besproken, maar ook kansen, uitdagingen, oplossingen en ideeën voor de nabije toekomst verkend. 

 • Het Utrechts Archief sluit aan op e-Depot

  Op 9 juli is Het Utrechts Archief aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. Na het Noord-Hollands Archief en het Historisch Centrum Overijssel is dit het derde Regionale Historische Centrum dat aansluit. 

 • Leveranciers, maak uw klant TMLO-proof!

  Lokale overheden helpen met metadateren zodat informatie beter toegankelijk en uitwisselbaar wordt. Dát is het doel van Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)-fase 2, een Archief2020-project. “Leveranciers kunnen lokale overheden een flink eind op weg helpen door de TMLO-standaard op te nemen in hun aanbod. En door mee te denken over afspraken en procedures, ofwel compliance”, aldus projectleider Metadata Bob Coret. De KING-leveranciersbijeenkomst op 26 juni vormde dan ook een prima platform om deze doelgroep te bereiken.