Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Bètaversie DUTO nu beschikbaar

  Donderdag 26 maart is het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) in een bètaversie aangeboden aan het Tactisch Beraad, het afstemmingsplatform voor de producten die het Nationaal Archief ontwikkelt voor de duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. 

 • Oproep: Review Handreiking Vervanging Archiefbescheiden

  De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is ruim een jaar in gebruik. Het instrument heeft al veel reacties opgeroepen die een nadere uitleg en mogelijk een actualisatie ervan rechtvaardigen. Om te bepalen of en op welke punten verduidelijking, aanvulling en/of herziening van de Handreiking nodig is, wordt de komende weken een review uitgevoerd op de inhoud en het gebruik. 

 • Evaluatie e-Depotaansluiting Noord-Hollands Archief

  Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) waarbij, op basis van een hogere versie van de software en een nieuw inrichtingsschema (TopX2), het e-Depot in productie is genomen. Op dinsdag 10 februari hebben zo’n 60 medewerkers van RHC’s, het NHA en het Nationaal Archief dit feit gevierd en geëvalueerd. 

 • Het Nationaal Archief presenteert: fototentoonstelling Blikvangers

  Vanaf vrijdag 20 februari stelt het Nationaal Archief de tentoonstelling Blikvangers open voor het publiek. Ruim 450 originele foto’s uit eigen collectie tonen Nederland en de wereld door de ogen van bekende en minder bekende nationale en internationale fotografen, zoals Robert Capa, Eva Besnyö, László Moholy-Nagy, Willem van de Poll, Paul Huf, Alexandrine Tinne, Cas Oorthuys en Ed van der Elsken. 

 • Aankondiging studiemiddag voor archiefbeheerders: Diefstal in archieven

  Wat te doen bij diefstal? Dat is de centrale vraag van de studiemiddag Diefstal in archieven op 5 maart in het Nationaal Archief. Aan het eind van de dag weten de deelnemers hier het antwoord op en ook hoe diefstal of verduistering voorkomen kan worden.

 • Grote belangstelling voor Actieve Openbaarheid

  Op 29 januari was het druk op het symposium Actieve Openbaarheid – een open aanpak in het Nationaal Archief. Ruim 150 archivarissen, informatiemanagers, juristen, beleidsadviseurs en deskundigen op het gebied van participatie en open data bespraken hoe overheidsinformatie sneller openbaar en toegankelijk wordt voor burgers. De reacties waren ronduit positief: inspirerend, nuttig en leerzaam.

 • Het recht om vergeten te worden

  Op het iBestuur Congres van 14 januari 2015 verzorgden Marens Engelhard (directeur Nationaal Archief en algemene rijksarchivaris) en Charles Jeurgens (strategisch adviseur Nationaal Archief en hoogleraar Archivistiek) een sessie over het recht om vergeten te worden. 

 • Lancering samenwerkingsverband Kenniscentrum Oorlogsbronnen

  Op 15 januari lanceerde het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) het Kenniscentrum Oorlogsbronnen. Dit samenwerkingsverband van verschillende erfgoedorganisaties, ontwikkelaars en archiefinstellingen, waaronder het Nationaal Archief, gaat werken aan de bundeling van activiteiten, (digitale) producten en diensten uit/over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. 

 • Bunkerarchief digitaal beschikbaar

  Een belangrijk gedeelte van het Bunkerarchief is gedigitaliseerd. Maar liefst 9713 scans van tekeningen en kaarten zijn tot in detail online te bekijken.

 • Schudden voor gebruik

  Het Nationaal Archief is deelnemer in het netwerk Digitaal Erfgoed. Hierin bundelen 5 grote landelijke erfgoedinstellingen hun krachten om digitaal erfgoed voor iedereen beter houdbaar en zichtbaar en makkelijker bruikbaar te maken. Daarvoor is een nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld.