Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Zelf scannen op de studiezaal

  Bezoekers van de studiezaal in het Nationaal Archief kunnen vanaf nu archiefstukken zelf op hoge kwaliteit scannen. Het gebruik van de scanner is gratis. Scans worden op een USB-stick gezet.

 • Ketelaarlezing ‘Quantified Self’ door Gary Wolf

  Uitnodiging 

  De Algemeen Rijksarchivaris nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Ketelaarlezing op 16 november 2017 bij het Nationaal Archief in Den Haag.

 • 23 en 24 november: symposium Rethinking the VOC?

  Het Nationaal Archief en Universiteit Leiden nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het wetenschappelijke symposium ‘Rethinking the VOC?’, waar we vanuit nieuwe perspectieven naar aloude thema’s kijken.

 • Lancering digitaal platform Kennisnetwerk Informatie en Archief

  Vanaf 25 september kunnen alle informatie- en archiefprofessionals elkaar ontmoeten op kia.pleio.nl. KIA staat voor Kennisnetwerk Informatie en Archief.

 • Verbeterslag TMLO

  Er komt een nieuwe versie van TMLO. TMLO gaat over de metadatering van lokale overheden. In de nieuwe versie kunnen gebruikers specifiekere keuzes maken bij het invullen van TMLO. En dus meer toepassen op de eigen organisatie. Het concept is onlangs beoordeeld door archief- en informatieprofessionals en door geïnteresseerden via het kennisplatform Metadata. De nieuwe versie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Hou hiervoor de site in de gaten.

 • Verkorting overbrengingstermijn: positief effect op duurzaamheid en kwaliteit archiefbeheer

  Op 16 augustus publiceerde OCW de resultaten en de aanbiedingsbrief van het onderzoek naar verkorting van de archiefwettelijke overbrengingstermijn. Aanleiding van het onderzoek was de motie Segers (ChristenUnie) in 2016. Belangrijkste conclusie: Verkorting van de overbrengingstermijn heeft een positief effect op de duurzaamheid en kwaliteit van archiefbeheer. Maar veroorzaakt geen substantiële vergroting van de openbaarheid.

 • Update factsheet VenJ overbrengen e-depot beperkt openbare informatie

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan een uniek project: het overbrengen van beperkt openbare digitale informatie in het e-depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het proces is vastgelegd in een factsheet. Hierin staan de stappen die al zijn en nog worden gezet om digitale dossiers vanuit VenJ over te brengen naar het Nationaal Archief. Van deze factsheet  is nu een nieuwe versie beschikbaar. 

  De resultaten van het project zijn niet alleen bruikbaar voor VenJ! Ook andere departementen kunnen bij het inrichten van hun overbrengingsprocessen gebruikmaken van de geleerde lessen.

 • Lancering Kennisnetwerk Informatie en Archief

  Vanaf 25 september kunnen alle gebruikers van het online platform informatie2020 terecht op de nieuwe website van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl. Dat betekent dat alle kennisplatforms en bijbehorende informatie vanaf dan via de KIA-site te bezoeken en raadplegen zijn. Momenteel is het nog dezelfde inhoud in een nieuw jasje. Maar dat gaat veranderen. KIA is namelijk een initiatief van Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Samen bouwen we aan dé ontmoetingsplaats voor informatie- en archiefprofessionals.

 • Kennisbijeenkomst Preservation: over standaarden en blijvende beschikbaarheid

  Hoe krijg je grip op blijvende afspeelbaarheid en authenticiteit van materiaal? Waar moet je op letten bij preservering van digital born particulier archief? En welke systemen gebruikt DANS voor bijvoorbeeld het opslaan van onderzoeksdatasets? Tijdens de kennisbijeenkomst Preservation in juni kwamen al deze onderwerpen aan bod.

 • Geslaagd project e-depot voor gemeenten en archieven

  Het Gelders Archief werkt samen met het Nationaal Archief aan het verwezenlijken van een e-depot voor gemeenten en archiefdiensten. Een e-depot is een digitale infrastructuur (organisatie, processen, procedures, beheer, personeel, beveiliging, hard- en software) voor het opslaan en ook in de toekomst toegankelijk houden van  informatie. Het e-depot voor gemeenten en archiefdiensten is nog volop in ontwikkeling en geldt wereldwijd als een innovatief ontwerp.