Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Update factsheet VenJ overbrengen e-depot beperkt openbare informatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan een uniek project: het overbrengen van beperkt openbare digitale informatie in het e-depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het proces is vastgelegd in een factsheet. Hierin staan de stappen die al zijn en nog worden gezet om digitale dossiers vanuit VenJ over te brengen naar het Nationaal Archief. Van deze factsheet  is nu een nieuwe versie beschikbaar. 

De resultaten van het project zijn niet alleen bruikbaar voor VenJ! Ook andere departementen kunnen bij het inrichten van hun overbrengingsprocessen gebruikmaken van de geleerde lessen.

Nieuwe uitdagingen

Het is voor alle betrokkenen van het grootste belang dat de informatie veilig en betrouwbaar wordt overgebracht en opgeslagen. Het gaat immers om informatie waar niet iedereen zomaar bij mag. Dat stelt nieuwe uitdagingen aan de digitale raadpleging.

Om de (beperkt openbare) informatie op de juiste manier over te brengen naar het e-depot, moeten in de eerste plaats overdrachtsprocessen ontwikkeld worden. Die processen regelen dat digitale informatie uit zeer verschillende systemen 1-op-1 in het e-depot van het Nationaal Archief wordt opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat die digitale informatie ook in de toekomst duurzaam toegankelijk blijft.

Voor vragen over aansluitprojecten op het e-depot kunt u contact opnemen met het Nationaal Archief via (070) 331 5460 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00) of contact@nationaalarchief.nl.