Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De vaart in actieve openbaarheid

Op 5 november organiseerden het Nationaal Archief en Archief 2020 een kennisbijeenkomst met als thema ‘Open overheid en archieven’. De overheid zet in haar beleid in op meer actieve openbaarheid en open data; de Tweede Kamer nam op 11 november een motie aan waarin gepleit wordt vaart te maken met actieve openbaarheid. 

Andere rol archieven

In de toekomst zullen overheidsorganen in toenemende mate zelf hun informatie en archieven direct toegankelijk maken voor de samenleving. Dit heeft grote gevolgen voor de rol van archiefinstellingen en de inrichting van digitale infrastructuren. Daarom is het voor archivarissen, informatiespecialisten en beleidsmakers belangrijk om meer kennis te hebben over deze actuele onderwerpen. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen op het gebied van actieve openbaarheid, het kabinetsbeleid over Open Overheid en de initiatiefwet Wet open overheid met het daarin voorgestelde informatieregister.

Essay

Gastspreker dr. mr. Guido Enthoven – directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie schreef speciaal voor de kennisbijeenkomst over deze thematiek een essay: Open het systeem: Over actieve openbaarheid en informatieregisters. In dit essay bespreekt Enthoven uitgebreid de (internationale) stand van zaken rondom de open overheid en presenteert hij een aantal oplossingsrichtingen om tot een informatieregister te komen. 

Discussieplatform

Gelegenheid tot discussie over dit onderwerp is er op de LinkedIn pagina Open overheidsinformatie en archieven.