Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vooraankondiging: Internationale conferentie prize papers

Van 6 t/m 8 oktober organiseert het European Prize Papers Network de internationale conferentie All at Sea: the prize papers as a source for a global microhistory. Wetenschappers, onderzoekers en geïnteresseerden in de maritieme geschiedenis die zich verdiept hebben in de ‘prize papers’ (of gerelateerde onderwerpen) zijn van harte welkom. 

Programma

Tijdens de conferentie wordt aandacht besteed aan onderzoek naar de prize papers. Daarnaast komen verschillende thema’s aan bod, zoals politiek, zeevaart, taal, het persoonlijke leven, trans-Atlantische scheepsroutes en (kunst)voorwerpen. De voertaal is Engels. Zie ook het programma Prize Papers Conference 2014.

Prize papers

In de 17e, 18e en begin 19e eeuw vochten de Europese machten ook op zee de nodige conflicten uit. Niet alleen de Marine nam hieraan deel, maar ook particuliere schepen die in het bezit waren van een kaperbrief. Hun inzet was het binnenhalen van zoveel mogelijk schepen om deze en de scheepsladingen te verkopen, en de bemanning te gijzelen. Een deel van de opbrengst was voor de kaper, de rest ging naar de regering of de koning. De gekaapte schepen vervoerden naast passagiers en goederen vaak ook (persoonlijke) post. In Groot-Brittannië werden alle gekaapte scheepspapieren, inclusief deze brieven, opgenomen in het dossier van het Britse Hoge Gerechtshof van de Admiraliteit en samen met de juridische papieren opgeslagen. Pas in de jaren ’80 werden deze waardevolle ‘prize papers’ herontdekt in The National Archives van Groot-Brittannië. 

Groot historisch en taalkundig belang

De prize papers zijn voor het historisch en taalkundig onderzoek van groot belang. Ze omvatten voor de 17e en 18e eeuw een van de grootste verzamelingen persoonlijke brieven in het Nederlands. Maar ook de zakelijke papieren over bijv. plantages en schepen geven ons onvermoede informatie over de Republiek en zijn overzeese gebieden in die periode.Het Nationaal Archief kan dankzij de prize papers een lacune in zijn collectie aanvullen. Door een financiële bijdrage van het Programma Metamorfoze is een deel van de administratie van de slavenforten op de kust van Guinee gedigitaliseerd. Het Nationaal Archief ondersteunt het Huygens ING bij het onderzoek en de waardering van het materiaal voor de verdere digitalisering. Door het digitaal beschikbaar stellen komen de prize papers meer onder de aandacht van het brede publiek. 

Index prize papers

Op de website www.gahetna.nl is een prize paper-index te vinden (catalogus Sailing Letters). De index bestaat uit een globale inventarisatie van ruim 700 archiefdozen uit The National Archives. De inventarisatie is niet allesomvattend, maar bedoeld om een indruk te krijgen van het gekaapte Nederlandse materiaal dat in Londen terecht is gekomen. 

Aanmelden

Aanmelden voor de conferentie kan  via de website van The National Archives