Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Voorkeursformaten bevorderen duurzame toegankelijkheid

Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen. Maar met het oog op digitale duurzaamheid heeft het Nationaal Archief wel een aantal voorkeuren voor formaten waarin overheidsorganisaties informatie aanleveren. Daarom hebben we het document Voorkeursformaten opgesteld; hiermee kunnen archiefvormers al bij de creatie van informatie rekening houden met duurzame toegankelijkheid.

Het document Voorkeursformaten  is met name geschreven voor informatiearchitecten, DIV-medewerkers en (zaak)systeembeheerders. 

Hoe te gebruiken

Het stuk is bedoeld om overheidsorganisaties handvatten te geven waarmee zij al bij de inrichting van systemen waarin digitaal archief gevormd wordt, rekening kunnen houden met de voorkeursformaten van het Nationaal Archief. Zij kunnen dan in een vroeg stadium keuzes maken over de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Overheidsorganisaties kunnen dit document ook gebruiken bij al gevormd archief. Ze kunnen ermee vaststellen welke acties nodig zijn om de duurzame toegankelijkheid van het archief te bevorderen, en hoe zij het archief goed kunnen overdragen aan het Nationaal Archief.

Daarnaast is dit document bruikbaar voor andere archiefinstellingen dan het Nationaal Archief, als referentie of als input voor hun eigen beleid.