Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Op weg naar de duurzame informatiemaatschappij

Op donderdag 5 en vrijdag 6 december zijn in Den Haag (inter)nationale vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, ICT-industrie, informatie-experts en beleidsmakers bijeen gekomen om de wereldwijde samenwerking te bespreken op het gebied van duurzame toegankelijkheid. De conferentie maakt deel uit van het  programma ‘Memory of the World’ van UNESCO.

Openbare bijeenkomst 

De openbare bijeenkomst op 5 december in de Koninklijke Bibliotheek stond in het teken van de ‘sustainable information society’ (duurzame informatiemaatschappij). Op welke manier zijn erfgoedinstellingen, ICT-industrie, informatie-experts en beleidsmakers daarbij betrokken en wat is hun rol? Deze vraag leverde een geanimeerde discussie op en natuurlijk nog meer vragen als: wat is het mandaat en de reikwijdte van de erfgoedinstellingen, wanneer wordt duurzame toegankelijkheid een interessante investering voor de ICT-industrie, wat is de rol van gebruikers van informatie en wat is de rol van beleidsmakers in dit geheel? 

Roadmap 

De opbrengst aan het einde van de dag was een ‘Roadmap for collaboration’ waarin de wensen en randvoorwaarden voor een goede samenwerking werden geformuleerd rond het belang van duurzaam beschikbare digitale content. Een samenwerking die niet kan zonder maatschappelijke dialoog over welke content voor de lange termijn behouden moet blijven. 

Dag 2

Deze Roadmap vormde het uitgangspunt van de besloten bijeenkomst op vrijdag 6 december bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en unaniem is daar besloten tot de oprichting van een platform. Onder aanvoering van Unesco wordt in 2014 verder gewerkt binnen de drie arena’s van (inter)nationale beleidsontwikkeling, erfgoedinstellingen en content beheer en de publieke-private samenwerking.  

UNESCO

Voor meer informatie over het programma 'Memory of the World' kijk op de  website van UNESCO. Hier is ook een uitgebreid verslag van de bijeenkomst te vinden.