Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Zes burgemeesters openen VOC-tentoonstelling

Op donderdag 23 februari openen de burgemeesters van de 6 VOC-steden Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg en Rotterdam de tentoonstelling De wereld van de VOC in het Nationaal Archief. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt over het historische belang van het VOC-archief en de recente digitalisering van deze archieven voor het inzicht in het verleden van ons land.

Om deze archieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren, is een grootschalig digitaliseringsproject gestart. Op dit moment zijn al ruim 9.5 miljoen (!) scans van VOC-materiaal vervaardigd. Met het VOC-archief kan de vorming van de Nederlandse handelsnatie worden gereconstrueerd: vanuit de uiteindelijke genationaliseerde VOC kan een rechte lijn worden getrokken naar het staatsbedrijf van de Nederlandsche Handel- Maatschappij (NHM) en het huidige ABN AMRO. Een geschiedenis van overheidshandelen die wordt of zal worden bewaard bij het Nationaal Archief als rijksarchiefbewaarplaats. 

De wereld van de VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) heeft bijna 200 jaar bestaan, vanaf de oprichting in 1602 tot aan 1798. Het archief van de VOC wordt al jaren gebruikt door onderzoekers uit binnen- en buitenland. Een deel van de topstukken uit dit bijzondere archief staat nu centraal in de tentoonstelling De wereld van de VOC. De bezoeker gaat op ontdekkingsreis langs bijzondere kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar geschiedenis van wat de eerste multinational in de wereldgeschiedenis wordt genoemd. Tegenover het succesverhaal staan ook verhalen over roof, geweld, gruwelijkheden en onderdrukking.

Persoonlijke verhalen

In De wereld van de VOC brengen persoonlijke verhalen de VOC-tijd tot leven. Schrijvers Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr zijn in de huid gekropen van onder andere een gouverneur-generaal, een grootaandeelhouder, een dominee en een koopman. Deze verhalen zijn te beluisteren in de tentoonstelling. Op diverse plekken ziet de bezoeker dat het verleden nog op verschillende manieren doorwerkt in het heden. Zo werd in de VOC-tijd de aandelenmarkt al gemanipuleerd. Journalist en antropoloog Joris Luyendijk vertelt in de tentoonstelling over de parallellen met de huidige financiële sector.

Het Grote VOC-boek

Bij de tentoonstelling De wereld van de VOC  verschijnt Het Grote VOC Boek, een rijk geïllustreerde VOC-geschiedenis, Uitgeverij WBooks.

De wereld van de VOC is te bezichtigen vanaf 24 februari 2017 t/m 7 januari 2018 in het Nationaal Archief Den Haag. Er is ook een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.gahetna.nl/voc

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert en presenteert bijna 1000 jaar geschiedenis van Nederland. 137 kilometer archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en tekeningen en 440 terabyte aan digitale bestanden vormen het geheugen van Nederland. Of het nu het archief van ons parlement, de VOC of de KNVB is; het is te vinden in het Nationaal Archief.

De wereld van de VOC is te bezichtigen vanaf 24 februari 2017 t/m 7 januari 2018 in het Nationaal Archief Den Haag. Er is ook een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Kijk voor rmeer informatie op www.gahetna.nl/voc