Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • 27 januari - Seminar ‘Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping?’

  Op 27 januari 2014 organiseert het Nationaal Archief een internationaal seminar onder de titel ‘Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping?’.  U bent van harte welkom! Aanmelden is nog mogelijk tot en met vrijdag 17 januari.

 • Nieuwe organisatie Nationaal Archief

  Door de toenemende focus op digitalisering verandert de rol van het Nationaal Archief in de informatieketen. Het beroep op het Nationaal Archief als kenniscentrum en dienstverlener op het gebied van digitaal duurzame toegankelijkheid van informatie wordt steeds groter. Om ook de nieuwe taken op het gebied van digitaal archiveren goed uit te kunnen voeren, verandert de organisatie van het Nationaal Archief per 1 januari 2014. 

 • Op weg naar de duurzame informatiemaatschappij

  Op donderdag 5 en vrijdag 6 december zijn in Den Haag (inter)nationale vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, ICT-industrie, informatie-experts en beleidsmakers bijeen gekomen om de wereldwijde samenwerking te bespreken op het gebied van duurzame toegankelijkheid. De conferentie maakt deel uit van het  programma ‘Memory of the World’ van UNESCO.

 • Sailing Letters uitgewuifd – project rond gekaapte brieven succesvol afgesloten

  In een bomvolle Aula van de Koninklijke Bibliotheek is op 19 november het project Sailing Letters afgesloten met een middag vol beschouwende, levendige, erudiete, tot nadenken stemmende en nu en dan humoristische presentaties. Sailing Letters is een samenwerkingsproject, waarin onder andere het Nationaal Archief participeert.

 • Nieuwe Open Data uit online collectie Nationaal Archief beschikbaar

  Het Nationaal Archief stelt weer grote delen van zijn online collectie als Open Data beschikbaar. Dat betekent dat vanaf 13 november 2013 heel veel scans, kaarten, foto’s en records uit de indexen vanaf nu door iedereen hergebruikt kunnen worden. Een in het oog springende toepassing die daardoor mogelijk is geworden, is de mobiele applicatie Histagram waarmee je digitale ansichtkaarten kunt maken met foto’s uit de collectie van het Nationaal Archief.

 • Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord

  Op maandag 11 november aanstaande vindt het jaarlijkse congres van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) weer plaats. Thema dit jaar is 'Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord'. Dit NCDD-congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in, de problematiek van het op lange termijn toegankelijk houden van digitale data. De dagvoorzitter is de algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Jan Müller.

 • Opening deelstoellocatie Nationaal Archief

  Vanaf 1 november stelt het Nationaal Archief gastwerkplekken beschikbaar in het nieuwe publiekscentrum.

 • Internationale bijeenkomst over Roadmap for long term access to digital heritage

  Op donderdag 5 december 2013 vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats over de UNESCO Digital Roadmap. De Digital Roadmap komt voort uit de Unesco Vancouver Declaration uit 2012 en heeft als doel nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen overheden, erfgoedinstellingen en de ICT-industrie op het gebied van digitale duurzaamheid.

 • 11e Ketelaarlezing: ‘Een Chineesche schim’. Over het begrijpen van 1813

  Prof.dr. Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, hield op 16 oktober 2013 de 11e Ketelaarlezing. Ter gelegenheid van het begin van de viering van 200 jaar koninkrijk sprak Te Velde over het jaar 1813.

 • Koning Willem-Alexander opent nieuw publiekscentrum Nationaal Archief

  Op dinsdag 15 oktober heeft koning Willem-Alexander het nieuwe publiekscentrum van het Nationaal Archief en de tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven officieel geopend.