Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord

  Op maandag 11 november aanstaande vindt het jaarlijkse congres van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) weer plaats. Thema dit jaar is 'Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord'. Dit NCDD-congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in, de problematiek van het op lange termijn toegankelijk houden van digitale data. De dagvoorzitter is de algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Jan Müller.

 • Opening deelstoellocatie Nationaal Archief

  Vanaf 1 november stelt het Nationaal Archief gastwerkplekken beschikbaar in het nieuwe publiekscentrum.

 • Internationale bijeenkomst over Roadmap for long term access to digital heritage

  Op donderdag 5 december 2013 vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats over de UNESCO Digital Roadmap. De Digital Roadmap komt voort uit de Unesco Vancouver Declaration uit 2012 en heeft als doel nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen overheden, erfgoedinstellingen en de ICT-industrie op het gebied van digitale duurzaamheid.

 • 11e Ketelaarlezing: ‘Een Chineesche schim’. Over het begrijpen van 1813

  Prof.dr. Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, hield op 16 oktober 2013 de 11e Ketelaarlezing. Ter gelegenheid van het begin van de viering van 200 jaar koninkrijk sprak Te Velde over het jaar 1813.

 • Koning Willem-Alexander opent nieuw publiekscentrum Nationaal Archief

  Op dinsdag 15 oktober heeft koning Willem-Alexander het nieuwe publiekscentrum van het Nationaal Archief en de tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven officieel geopend.

 • Digitalisering en archivering informatiehuishouding Rijk

  Vanaf 2015 gaat de rijksdienst over op volledig digitaal werken. Naar het effect hiervan op het archiveringsproces en het archiefstelsel van het rijk is in de afgelopen periode intensief onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat er maatregelen nodig zijn om het Nationaal Archief in staat te stellen zijn kerntaken in het digitale tijdperk goed uit te voeren. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), informeert vandaag de Tweede Kamer over deze maatregelen.

 • APEx-nieuwsbrief: nieuwe functionaliteit op APE etaleert kunstschatten

  Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe functionaliteit op het Archieven Portaal Europa (APE), zo meldt de augustuseditie van de APEx-nieuwsbrief. Het APE-portaal geeft toegang tot informatie over archiefmateriaal en archiefinstellingen van verschillende Europese landen. Met deze nieuwe functionaliteit, de zogeheten ‘Featured Exhibition’, kunnen deelnemende instellingen interessante voorbeelden van hun collecties publiceren op een prominente plek op het portaal.

 • Huygens ING zet database 'The Dutch in the Caribbean world' online

  In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland in zijn West‐Indische koloniën de slavernij afschafte. Met The Dutch in the Caribbean World, c. 1670‐c. 1870 levert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland overzee. Vanaf 1 augustus 2013 is de archiefgids online toegankelijk via de website van het Huygens ING. Uiteraard bevat deze gids veel verwijzingen naar materiaal in de collectie van het Nationaal Archief.

 • Wijziging richtlijn open data aangenomen door Europees Parlement

  Na een uitgebreide consultatie van de individuele lidstaten, heeft het Europees Parlement op 13 juni de Wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

 • Nationaal Archief adopteert middeleeuws document uit Keuls archief

  Woensdag 3 juli 2013 heeft het Nationaal Archief een archiefstuk uit het Historische Archiv Köln in ontvangst genomen. Door medewerkers van het Nationaal Archief wordt dit document de komende tijd gerestaureerd. Daarna wordt het weer teruggegeven aan het Keulse archief. Dit systeem van  ‘archief-adoptie’ is opgezet om de enorm omvangrijke restauratie-opgave van het Keulse archief na de instorting van het archiefgebouw in 2009 enigszins te verlichten.