Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Tentoonstelling Onderweg - Met de fotograaf op reis

  In de tentoonstelling Onderweg - Met de fotograaf op reis in het Nationaal Archief ontdek je hoe reizen en fotografere

 • Nederland in 200 trends en 100 hotspots

  Het Nationaal Archief heeft het Project Maatschappijbrede Trendanalyse afgerond. In de digitale publicatie Een samenleving in beweging zijn de meest kenmerkende ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de periode 1976 – 2005 in kaart gebracht en beschreven. De publicatie geeft in zo’n 200 trends en 100 hotspots een overzicht van de recente geschiedenis van Nederland.  

 • Duurzame toegankelijkheid krijgt plek in NORA

  Sinds donderdag 17 maart jl. is duurzame toegankelijkheid een thema binnen de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Herriët Heersink, NORA en Diana Teunissen, Nationaal Archief, tekenden een overeenkomst, waarin deze samenwerking is vastgelegd. De samenwerking biedt de mogelijkheid al bij de inrichting van de informatiesystemen de voorwaarden te formuleren die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Architecten, projectleiders en ontwerpers van de systemen bij de overheid weten nu wat ze daarvoor moeten doen, “Digitale duurzaamheid by design” krijgt betekenis. 

 • MARA: hulp bij het inrichten, toetsen of bijstellen van architectuur

  Het Nationaal Archief heeft samen met Regionaal Historische Centra (RHC’s) een Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen (MARA) opgesteld. Dit model kan organisaties helpen om hun architectuur in te richten, te toetsten of bij te stellen.

 • Open je collectie: doe mee aan het Open Cultuur Data Lab

  Het Open Cultuur Data Lab, een van de projecten in het onderdeel Competentieontwikkeling van het werkpakket Netwerk Digitaal Erfgoe

 • Kennisplatforms versterken de kennisfunctie

  Samen met zorgdragers en informatie- en archiefprofessionals heeft het Nationaal Archief een Kennis- en Innovatieagenda opgesteld. Dit om gezamenlijk belangrijke vraagstukken op te pakken die bijdragen aan het versterken van de kennisfunctie van de archiefsector. Voor de 12 belangrijkste onderwerpen uit deze agenda worden kennisplatforms ingesteld waar enthousiaste betrokkenen kennis kunnen ontwikkelen en delen rond een voor de archiefsector belangrijk thema.

 • Actieve openbaarheid: kansen en kanttekeningen

  Een open overheid maakt actief openbaar. Maar hoe, en wat zijn daarbij de kansen en kanttekeningen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 11 februari, een bijeenkomst van het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisecentrum Open Overheid. Ruim 50 informatieprofessionals namen deel aan de bijeenkomst en deelden kennis en ervaringen met elkaar over (actieve) openbaarheid.

 • Gezamenlijke kennisontwikkeling over preservation van start

  Op donderdag 28 januari vond bij het Noord-Hollands Archief de startbijeenkomst plaats van het Kennisplatform Preservation. Archiefcollega’s vanuit het hele land slaan de handen ineen. Samen gaan zij vorm geven aan de verdere kennisontwikkeling op het terrein van preservation van (digitaal) archief. Wilt u meedoen, meldt u zich dan nu aan

 • Draaiboek voor aansluiten op e-Depot NA

  Regionaal Historische Centra (RHC’s), kerndepartementen en andere centrale rijksorganen gebruiken de e-Depot voorziening van het Nationaal Archief om hun informatie duurzaam toegankelijk te beheren. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in een draaiboek

 • Eerste gearchiveerde websites en powerpoints beschikbaar

  Het Nationaal Archief archiveert steeds meer ‘digital born’ informatie. Dat zijn bestanden die meteen digitaal zijn gemaakt, op de computer. De eerste ‘digital born’ bestanden zijn nu ook beschikbaar voor publiek. Dat zijn bijvoorbeeld pdf’s, websites, powerpointpresentaties en wordbestanden.