Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Koning Willem-Alexander opent nieuw publiekscentrum Nationaal Archief

  Op dinsdag 15 oktober heeft koning Willem-Alexander het nieuwe publiekscentrum van het Nationaal Archief en de tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven officieel geopend.

 • Digitalisering en archivering informatiehuishouding Rijk

  Vanaf 2015 gaat de rijksdienst over op volledig digitaal werken. Naar het effect hiervan op het archiveringsproces en het archiefstelsel van het rijk is in de afgelopen periode intensief onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat er maatregelen nodig zijn om het Nationaal Archief in staat te stellen zijn kerntaken in het digitale tijdperk goed uit te voeren. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), informeert vandaag de Tweede Kamer over deze maatregelen.

 • APEx-nieuwsbrief: nieuwe functionaliteit op APE etaleert kunstschatten

  Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe functionaliteit op het Archieven Portaal Europa (APE), zo meldt de augustuseditie van de APEx-nieuwsbrief. Het APE-portaal geeft toegang tot informatie over archiefmateriaal en archiefinstellingen van verschillende Europese landen. Met deze nieuwe functionaliteit, de zogeheten ‘Featured Exhibition’, kunnen deelnemende instellingen interessante voorbeelden van hun collecties publiceren op een prominente plek op het portaal.

 • Huygens ING zet database 'The Dutch in the Caribbean world' online

  In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland in zijn West‐Indische koloniën de slavernij afschafte. Met The Dutch in the Caribbean World, c. 1670‐c. 1870 levert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland overzee. Vanaf 1 augustus 2013 is de archiefgids online toegankelijk via de website van het Huygens ING. Uiteraard bevat deze gids veel verwijzingen naar materiaal in de collectie van het Nationaal Archief.

 • Wijziging richtlijn open data aangenomen door Europees Parlement

  Na een uitgebreide consultatie van de individuele lidstaten, heeft het Europees Parlement op 13 juni de Wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

 • Nationaal Archief adopteert middeleeuws document uit Keuls archief

  Woensdag 3 juli 2013 heeft het Nationaal Archief een archiefstuk uit het Historische Archiv Köln in ontvangst genomen. Door medewerkers van het Nationaal Archief wordt dit document de komende tijd gerestaureerd. Daarna wordt het weer teruggegeven aan het Keulse archief. Dit systeem van  ‘archief-adoptie’ is opgezet om de enorm omvangrijke restauratie-opgave van het Keulse archief na de instorting van het archiefgebouw in 2009 enigszins te verlichten.

 • Tijdelijke sluiting studiezaal Nationaal Archief

  De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe publiekscentrum - waaronder de studiezaal - van het Nationaal Archief zijn bijna afgerond. Om onze bezoekers na de verbouwing weer goed van dienst te kunnen zijn moet er nog veel gebeuren. De consequentie daarvan is dat het Nationaal Archief zijn deuren voor bezoekers sluit van maandag 16 september t/m dinsdag 15 oktober. In die periode is het dus niet mogelijk om archieven te raadplegen.

 • GCE nieuwsbrief naar DCICC

  De Dutch Centre for International Cultural Cooperation (DCICC, voorheen SICA, Trans Artists en Media Desk) geeft vanaf mei dit jaar een nieuwsbrief over gemeenschappelijk cultureel erfgoed (GCE) uit. Deze nieuwsbrief vervangt de huidige GCE-nieuwsbrief van het Nationaal Archief. De nieuwsbrief van DCICC bevat naast nieuws van het Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed ook nieuws van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ambassades in de GCE-landen. Een bredere opzet dus, gericht op archieven en gebouwd, archeologisch, museaal en immaterieel erfgoed. 

 • F.J. Duparc-prijs 2013 voor Nico Vriend

  Op 11 juni is tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN) de Mr. F.J. Duparc-prijs 2013 uitgereikt aan Nico Vriend voor zijn studie Het informatiesysteem en –netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie. Vriend schreef zijn werkstuk als afstudeerscriptie voor zijn Master History, subtrack Archival Studies, aan de Universiteit Leiden.

 • Programma Archief 2020 officieel van start

  Deze maand is het programma Archief 2020 officieel van start gegaan. Dit 4-jarige innovatieprogramma is speciaal ingericht om te komen tot een archieffunctie die toekomstvast is en dus aansluit bij de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en de overheid. Het Programmaplan 2013-2016 en het Uitvoeringsplan 2013 van Archief 2020 zijn op 31 mei aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.