Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Pilot Instroom AV-materiaal Tweede Kamer

  Sinds de televisie de huiskamer veroverde, leven we in een beeldcultuur. Informatie neemt steeds vaker een visuele vorm aan en verdringt tekst. Dat geldt ook voor overheidsinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van audiovisuele (AV-)registraties. Om duurzame toegankelijkheid van deze informatie ook voor de toekomst te borgen, zijn het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in opdracht van de Tweede Kamer in 2013 de pilot Instroom AV-materiaal gestart. De pilot is recentelijk afgerond.

 • Executive Seminar Managing Digital Preservation

  Op 2 april organiseren de Open Planets Foundation (OPF) en het project Scalable Preservation Environment (SCAPE) samen met het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek een Executive Seminar Managing Digital Preservation. Dit internationale seminar richt zich op de vraagstukken waar managers mee geconfronteerd worden bij het implementeren van digitale preservation in de organisatie. 

 • Nieuwe release Archieven Portaal Europa

  Vanaf woensdag 25 februari is de nieuwe release van het Archieven Portaal Europa (APE) beschikbaar. Belangrijkste verbeteringen zijn de Mijn paginas-functionaliteit voor geregistreerde gebruikers (front-end) en in het Dashboard (back-end) het volautomatisch binnenhalen en verwerken van inventarissen, inclusief het publiceren ervan via het portaal en - indien gewenst - via het Europeana portaal. 

 • Lancering Handreiking vervanging archiefbescheiden

  Met ingang van 1 januari 2013 mogen overheden zelf beslissen of ze originele archiefstukken willen vervangen door digitale reproducties. Dit moet echter wel binnen de kaders van de Archiefregeling. In de praktijk blijkt deze materie niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft een werkgroep van deskundigen vanuit programma Archief 2020 de zogeheten Handreiking vervanging archiefbescheiden opgesteld.

 • Archief 2020 presenteert: website!

  Vanaf heden heeft Archief 2020 een eigen website. De site is vooral bedoeld als stimulans voor archief- en informatieprofessionals om samen aan de slag te gaan met duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie. 

 • ICTU-café in het teken van digitale duurzaamheid

  Op 11 februari vond het maandelijkse ICTU-café plaats. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van digitale duurzaamheid. Aan de hand van een aantal stellingen werd het publiek uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van overheidsinformatie.

 • Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

  Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats.

 • iBestuur Congres 2014: bouwen aan de iOverheid

  Op 15 januari 2014 vond in ’s-Hertogenbosch het iBestuur Congres plaats. In aanwezigheid van ruim 1.000 deelnemers spraken meer dan 100 bestuurders, ICT-deskundigen, leveranciers, uitvoerders en architecten over de informatievraagstukken waar de Nederlandse overheid in het digitale tijdperk mee te maken heeft.

 • Archivistische aardverschuiving? Seminar ‘Paradigm shift’ blikt terug

  In 1999 stelde een aantal vakgenoten in het eerste S@P-jaarboek van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) vast dat er sprake was van een paradigmaverandering in de archivistiek. De bestaande archivistische theorie, modellen en terminologie zouden de digitale praktijk niet meer kunnen vatten. 15 jaar later, op 27 januari 2014, is op die boodschap uit 1999 teruggeblikt. Tijdens het seminar Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping? in het Nationaal Archief reflecteerden nationale en internationale sprekers op de destijds aangekondigde paradigmaverandering.

 • Samenwerking NIOD en Nationaal Archief

  NIOD-directeur Marjan Schwegman en directeur van het Nationaal Archief Martin Berendse hebben op 20 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide organisaties zullen op diverse werkterreinen waar mogelijk samenwerken en zo gebruikmaken van elkaars deskundigheid. Zowel het NIOD als het Nationaal Archief hopen met deze overeenkomst elkaar positief te versterken.