Direct naar Navigatie Direct naar Zoeken Direct naar Inhoud

Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Inschrijving Apex-conferentie: Digitale infrastructuur voor archieven

  Van 26 tot 28 juni organiseert APEx in Trinity College, de universiteit van Dublin, de conferentie Building infrastructures for archives in a digital world. In combinatie met dit congres vinden in deze periode in Dublin ook de Lentebijeenkomst van het DLM Forum en de 11e bijeenkomst van ICARUS (International Centre for Archival Research) plaats. De registratie voor deelname aan dit open evenement is op 1 mei van start gegaan. Inschrijven kan nog tot 31 mei.

 • Vertraging in behandeling e-mails inlichtingen

  Het Nationaal Archief heeft helaas vanaf vorige week te kampen gehad met een technisch probleem met het versturen en ontvangen van e-mail via het adres info@nationaalarchief.nl. Inmiddels is deze storing verholpen, maar er is hierdoor wel een vertraging ontstaan in het beantwoorden van de aan ons toegestuurde vragen.

  We doen ons best om zo spoedig mogelijk de eerder gestelde vragen en ingediende verzoeken voor reproducties in behandeling te nemen. Houdt u echter wel rekening met enige vertraging. We vragen uw begrip. Onze excuses voor het ongemak.

 • Film Neurenberg Tribunaal te zien in EYE Filminstituut

  De documentaire Nuremberg: Its Lesson for Today [The Schulberg/Waletzky Restoration] is op de avond van de Dodenherdenking 4 mei a.s. te zien in EYE Filminstituut in Amsterdam. Deze film uit 1948 is in 2009 onder andere met financiële steun van het Nationaal Archief gerestaureerd onder leiding van Sandra Schulberg, de dochter van de regisseur. Sinds die tijd heeft het Nationaal Archief het enige Nederlandse exemplaar van de gerestaureerde versie van de film in eigendom.

 • Publieksbalie Kadaster bij Groninger Archieven open

  Op woensdag 17 april vindt de officiële opening plaats van de Kadasterbalie bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger Archieven. Daarbij zijn de heer Benasconi (directeur van het Kadaster), de heer De Jonge (directeur Groninger Archieven) en de heer Berendse (directeur van het Nationaal Archief) aanwezig. De Kadasterbalie is het resultaat van de integratie van de kadastrale informatievoorziening en de publieksfuncties van het RHC Groninger Archieven.

 • Onderzoek verantwoord desinfecteren papieren erfgoed afgerond

  Het onderzoek naar verantwoord desinfecteren van papieren erfgoed met gammastralen is na 7 jaar afgerond. De resultaten zijn veelbelovend.

 • 'Veteranen, toen en nu ...' Archieven over veteranenzorg en vredesmissies

  De Nieuwspoort-bijeenkomst van het Nationaal Archief staat dit jaar in het teken van archieven van veteranenorganisaties. Op dinsdag 9 april vindt de officiële overdracht van een 2-tal ‘veteranenarchieven’ plaats: de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) en de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO), een voorloper van het huidige vfonds. In perscentrum Nieuwspoort praat auteur en programmamaker Ad van Liempt met deskundigen en betrokkenen over heden en verleden van de Nederlandse veteranenzorg.

 • Voorjaarsbijeenkomst Platform Particuliere Archieven 'Kerken onder de klapperboom', 25 april 2013

  De voorjaarsbijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven (PPA) vindt plaats op donderdag 25 april in het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Deze keer staan archieven uit Nederlands-Indië centraal, en dan met name kerkelijke archieven.

 • Eerste Archieven Portaal Europa Dashboard workshop

  Op 18 maart 2013 vond in het Nationaal Archief een Archieven Portaal Europa (APE) Dashboard workshop plaats. Doel was om collega’s van de Nederlandse archiefinstellingen die nu al content aan dit Europese portaal aanbieden wegwijs te maken in het binnenhalen en publiceren van hun content via het back-end van het portaal: het Dashboard.

 • Blue Shield Nederland online

  Het Nederlandse comité van de internationale belangenorganisatie Blue Shield heeft een nieuwe website. Blue Shield zet zich in voor bescherming van cultureel erfgoed in oorlogs- en rampgebieden. Naast het laatste nieuws over Blue Shield-initiatieven in binnen en buitenland geeft de site informatie over doelstellingen, partners, evenementen en projecten van Blue Shield.

 • Bijzondere atlas voor Prins Willem-Alexander

  Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander heeft op 12 maart in de Indische Zaal van Paleis Noordeinde de Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie in ontvangst genomen. Deze bijzondere Atlas omvat in totaal 9 delen en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), het Nationaal Archief, het onderzoeksprogramma URU Explokart van de Universiteit Utrecht en Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior.