Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Toekomstvast archiefbeheer op agenda Tweede Kamer

  Op 29 januari vond, voor het eerst in 10 jaar, met de Vaste Kamercommissie OCW een algemeen overleg over rijksarchieven plaats.

 • iBestuur Congres 2014: bouwen aan de iOverheid

  Op 15 januari 2014 vond in ’s-Hertogenbosch het iBestuur Congres plaats. In aanwezigheid van ruim 1.000 deelnemers spraken meer dan 100 bestuurders, ICT-deskundigen, leveranciers, uitvoerders en architecten over de informatievraagstukken waar de Nederlandse overheid in het digitale tijdperk mee te maken heeft.

 • Archivistische aardverschuiving? Seminar ‘Paradigm shift’ blikt terug

  In 1999 stelde een aantal vakgenoten in het eerste S@P-jaarboek van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) vast dat er sprake was van een paradigmaverandering in de archivistiek. De bestaande archivistische theorie, modellen en terminologie zouden de digitale praktijk niet meer kunnen vatten. 15 jaar later, op 27 januari 2014, is op die boodschap uit 1999 teruggeblikt. Tijdens het seminar Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping? in het Nationaal Archief reflecteerden nationale en internationale sprekers op de destijds aangekondigde paradigmaverandering.

 • Samenwerking NIOD en Nationaal Archief

  NIOD-directeur Marjan Schwegman en directeur van het Nationaal Archief Martin Berendse hebben op 20 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide organisaties zullen op diverse werkterreinen waar mogelijk samenwerken en zo gebruikmaken van elkaars deskundigheid. Zowel het NIOD als het Nationaal Archief hopen met deze overeenkomst elkaar positief te versterken.

 • 27 januari - Seminar ‘Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping?’

  Op 27 januari 2014 organiseert het Nationaal Archief een internationaal seminar onder de titel ‘Paradigm shift! Shifting minds and practices in record keeping?’.  U bent van harte welkom! Aanmelden is nog mogelijk tot en met vrijdag 17 januari.

 • Nieuwe organisatie Nationaal Archief

  Door de toenemende focus op digitalisering verandert de rol van het Nationaal Archief in de informatieketen. Het beroep op het Nationaal Archief als kenniscentrum en dienstverlener op het gebied van digitaal duurzame toegankelijkheid van informatie wordt steeds groter. Om ook de nieuwe taken op het gebied van digitaal archiveren goed uit te kunnen voeren, verandert de organisatie van het Nationaal Archief per 1 januari 2014. 

 • Op weg naar de duurzame informatiemaatschappij

  Op donderdag 5 en vrijdag 6 december zijn in Den Haag (inter)nationale vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, ICT-industrie, informatie-experts en beleidsmakers bijeen gekomen om de wereldwijde samenwerking te bespreken op het gebied van duurzame toegankelijkheid. De conferentie maakt deel uit van het  programma ‘Memory of the World’ van UNESCO.

 • Sailing Letters uitgewuifd – project rond gekaapte brieven succesvol afgesloten

  In een bomvolle Aula van de Koninklijke Bibliotheek is op 19 november het project Sailing Letters afgesloten met een middag vol beschouwende, levendige, erudiete, tot nadenken stemmende en nu en dan humoristische presentaties. Sailing Letters is een samenwerkingsproject, waarin onder andere het Nationaal Archief participeert.

 • Nieuwe Open Data uit online collectie Nationaal Archief beschikbaar

  Het Nationaal Archief stelt weer grote delen van zijn online collectie als Open Data beschikbaar. Dat betekent dat vanaf 13 november 2013 heel veel scans, kaarten, foto’s en records uit de indexen vanaf nu door iedereen hergebruikt kunnen worden. Een in het oog springende toepassing die daardoor mogelijk is geworden, is de mobiele applicatie Histagram waarmee je digitale ansichtkaarten kunt maken met foto’s uit de collectie van het Nationaal Archief.

 • Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord

  Op maandag 11 november aanstaande vindt het jaarlijkse congres van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) weer plaats. Thema dit jaar is 'Digitale duurzaamheid - Partners aan het woord'. Dit NCDD-congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in, de problematiek van het op lange termijn toegankelijk houden van digitale data. De dagvoorzitter is de algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Jan Müller.