Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Nummer 6 is live: Kennisplatform Conservering

  Het landelijk kennisnetwerk rondom archivering wordt steeds fijnmaziger. Want op 8 april werd het zesde kennisplatform gelanceerd – het Kennisplatform Conservering.

 • Presentatie EU-Archieforganisaties: aandacht voor hele informatieketen

  De algemene rijksarchivaris, Marens Engelhard, heeft onlangs in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland een presentatie verzorgd over duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. 

 • Stap voor stap op weg naar e-depot

  Veel decentrale overheden zien zich gesteld voor de opgave  een e-depot te gaan gebruiken voor het beheer  van hun digitale archief. In een e-depot wordt digitale  informatie zodanig beheerd dat zij duurzaam toegankelijk is en blijft voor iedereen die haar wil raadplegen. Maar het wiel opnieuw uitvinden - dat hoeft niet. Wegen de kosten op tegen de baten? En wat wordt de aanpak: stap voor stap experimenteren of eerst alles uitdenken? Vanuit het innovatieprogramma Archief 2020 biedt het Nationaal Archief  hulp bij het maken van deze keuzes. De e-depotervaringen van pioniers en koplopers zijn gebundeld in de ‘Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot’.

 • Provincies in gesprek over digitale duurzaamheid

  Interprovinciaal Overleg (IPO) en Archief2020 organiseerden op 8 maart de Themadag Digitale Duurzaamheid voor provincies.

 • Digitaliseren met aandacht voor behoud van papier

  Ondanks de opkomst van de digitale wereld bestaat beheer en behoud van archieven nog steeds voor een groot deel uit de zorg voor papieren collecties. Om de kennis en kunde op dat gebied te verzamelen, te borgen en te verspreiden, heeft het Nationaal Archief samen met de kennispartners een Kennisplatform Conservering opgezet. Maar wat is een kennisplatform als er geen bijeenkomsten zijn waar vraag en antwoord elkaar ontmoeten? Op 8 april organiseert het Nationaal Archief daarom 2 rondetafelgesprekken

 • Kamer akkoord met selectielijsten AIVD en MIVD

  Met het akkoord van de Tweede Kamer op 1 maart voor vaststelling van het selectielijsten van AIVD en MIVD is een belangrijke stap gezet in het vergroten van de transparantie van de overheid voor de burger.

 • In memoriam Cees Fasseur

  Cees Fasseur (1938-2016) was een frequente bezoeker van de studiezaal van het Nationaal Archief. Zijn bezoeken begonnen al in de jaren 60 van de vorige eeuw, toen Fasseur als ambtenaar van het ministerie van Justitie zijn lunchpauzes gebruikte om aan zijn proefschrift te werken in het toenmalige Algemeen Rijksarchief aan het Bleijenburg.

 • Tentoonstelling Onderweg - Met de fotograaf op reis

  In de tentoonstelling Onderweg - Met de fotograaf op reis in het Nationaal Archief ontdek je hoe reizen en fotografere

 • Nederland in 200 trends en 100 hotspots

  Het Nationaal Archief heeft het Project Maatschappijbrede Trendanalyse afgerond. In de digitale publicatie Een samenleving in beweging zijn de meest kenmerkende ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de periode 1976 – 2005 in kaart gebracht en beschreven. De publicatie geeft in zo’n 200 trends en 100 hotspots een overzicht van de recente geschiedenis van Nederland.  

 • Duurzame toegankelijkheid krijgt plek in NORA

  Sinds donderdag 17 maart jl. is duurzame toegankelijkheid een thema binnen de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Herriët Heersink, NORA en Diana Teunissen, Nationaal Archief, tekenden een overeenkomst, waarin deze samenwerking is vastgelegd. De samenwerking biedt de mogelijkheid al bij de inrichting van de informatiesystemen de voorwaarden te formuleren die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Architecten, projectleiders en ontwerpers van de systemen bij de overheid weten nu wat ze daarvoor moeten doen, “Digitale duurzaamheid by design” krijgt betekenis.