Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Nationaal Archief startpunt voor onderzoek politionele acties

  De politionele acties staan 65 jaar na dato weer in het middelpunt van de belangstelling. Nieuw ontdekt fotomateriaal en de eerdere oproep om nieuw onderzoek brengt de maatschappelijke discussie over het handelen van Nederland tegen de Republiek Indonesië weer volop op gang. Het Nationaal Archief beschikt over een collectie archiefstukken en beeldmateriaal waarmee het optreden van Nederland gedetailleerd kan worden onderzocht.

 • Tijdelijk beperkte dienstverlening studiezaal

  In 2008 is begonnen met de renovatie van het Nationaal Archief. Deze renovatie is onderverdeeld in twee fasen. Tijdens de eerste fase zijn de kantoorunits gerenoveerd. Deze zijn inmiddels opgeleverd.

  15 oktober 2012 start de tweede fase van de renovatie, waarin de publieke ruimtes op de begane grond worden verbouwd. Naar verwachting is de renovatie medio 2013 voltooid.

 • Oorlogsmidadiger Klaas Carel Faber overleden

  Op donderdag 24 mei is in het Duitse Ingolstadt oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber op 90-jarige leeftijd overleden. Daarmee is het dossier van Faber, dat in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in het Nationaal Archief ligt, in principe beschikbaar voor inzage. Echter, het dossier blijft - zoals bepaald bij de overbrenging van het archief - beperkt openbaar in verband met de privacy van mogelijk nog levende betrokken personen. Wilt u onderzoek doen in het dossier Faber, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar info@nationaalarchief.nl.

 • Beantwoording Kamervragen over de mogelijke schending van de privacy door mormonen

  Staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft woensdag 16 mei antwoord gegeven op vragen van het Kamerlid Hazekamp (PvdD) over de mogelijke schending van de privacy door mormonen.

 • Archiefneutraliteit

  Vorige week ontstond een debat naar aanleiding van berichten in Trouw dat de Mormoonse kerk samenwerkt met archiefinstellingen om openbare bevolkingsbestanden te digitaliseren en via het internet toegankelijk te maken.

 • Turkse presidentsvrouw bezoekt De Prins en de Pasja

  Woensdag 18 april bezocht mevrouw Hayrünnisa Gül, echtgenote van de Turkse president, de tentoonstelling De Prins en de Pasja van het Nationaal Archief. De tentoonstelling toont topstukken uit de 400-jarige (handels)geschiedenis Nederland-Turkije, waaronder een prachtig geïllustreerde ahitname uit 1612. Dit document kan beschouwd worden als het startschot van de officiële handelsbetrekking tussen beide landen.

 • Senaat stemt in met wijziging Archiefwet

  Op 17 april is de archiefwetwijziging als hamerstuk door de Eerste Kamer aanvaard. Op 3 april liet de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid al weten geen aanleiding te zien om voorafgaand aan de behandeling vragen te stellen. De Tweede Kamer keurde het voorstel op 22 maart goed. De aangepaste Archiefwet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2013.

 • Onderzoek bevestigt twijfels over de laatste woorden van Willem van Oranje

  Het forensisch en historische onderzoek naar de moord op Willem van Oranje dat de afgelopen jaren in Delft is uitgevoerd, heeft zijn conclusies gepresenteerd. De bevindingen bevestigen de twijfel die er al langer was over het waarheidsgehalte van de beroemde laatste woorden die de Vader des Vaderlands zou hebben uitgesproken. Het Nationaal Archief had daarnaar al eerder onderzoek gedaan. Die laatste woorden pasten goed in het politieke spel van die tijd. Met succes maakten de zestiende-eeuwse spindoctors van een nadeel een voordeel.

 • Het Nationaal Archief raadpleegt partners over wijziging Archiefbesluit

  Het Nationaal Archief heeft een voorstel ter aanpassing van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) gedaan. De reden hiervoor is om ze beter te laten aansluiten op de selectieaanpak binnen de voornamelijk digitale informatiehuishouding van de hedendaagse Rijksoverheid.

 • Het Nationaal Archief presenteert parlementaire enquêtes in Nieuwspoort

  Het Nationaal Archief presenteert op 27 maart in Perscentrum Nieuwspoort 2 belangrijke nieuwe archieven: van de parlementaire enquêtes naar de Bouwsubsidies (1986-1988) en het Paspoortproject (1988). Ook blikken ervaringsdeskundigen Loek Hermans, Klaas de Vries, Wim van Eekelen en Bert Bakker en journalisten terug op de geschiedenis van deze kwesties. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via: events@nationaalarchief.nl