Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Bouw een huis voor ons digitale geheugen

  De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) nodigt u uit voor een symposium over de toekomst van ons digitaal geheugen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 januari in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

 • Openbaar in 2012

  Nieuwe informatie over de onafhankelijkheid van Nieuw-Guinea in 1962, over de kabinetscrisis in 1961/’62, maar ook authentieke bronnen over Nederlanders tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1936.

 • Tweede Kamer buigt zich over wijzigingsvoorstel Archiefwet

  Eind november 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet 1995 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat de laatste fase in van de aanpassing van de Archiefwet.

 • Symposium VOC-opvarenden: 'Met metadata in zee. Maritieme historiografie en databases'

  Het Nationaal Archief en het Scheepvaartmuseum organiseren op vrijdagmiddag 9 december een symposium. Onderwerp is de Nederlandse maritieme geschiedschrijving over Oost- en West-Indië, en de ontwikkeling en het gebruik van maritieme databases. Met het symposium wordt de voltooiing van het grootschalige project ‘VOC-opvarenden’ gevierd. Geïnteresseerden kunnen dit symposium in Amsterdam bijwonen.

 • Inzage in het dossier Klaas-Carel Faber in specifieke gevallen mogelijk

  In reactie op vragen van Tweede Kamerlid Roemer over het dossier van Klaas-Carel Faber dat zich in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging op het Nationaal Archief bevindt, heeft de minister-president op 27 oktober jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zegde hij toe dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nader onderzoek zou verrichten naar de mogelijkheid van ontheffing van het verbod op raadpleging van dit dossier voor slachtoffers en nabestaanden. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Op 25 november stuurde staatssecretaris Zijlstra de Tweede Kamer een brief, waarin hij de resultaten van zijn onderzoek en de specifieke mogelijkheid tot inzage van het CABR-dossier van Faber toelicht.

 • Leids universiteitsarchief blijft in Leiden

  Het archief van de oudste Nederlandse universiteit (gesticht in 1575) blijft raadpleegbaar in de universiteitsbibliotheek in Leiden. De algemene rijksarchivaris Martin Berendse en het College van Bestuur van de Leidse universiteit hebben daarvoor op 24 november een overeenkomst getekend.

 • Collega Arthur Mietes overleden

  Afgelopen zaterdag 26 november is na een lang ziekbed onze collega Arthur Mietes overleden. Arthur had een zeer lange staat van dienst bij het Nationaal Archief: op 1 september 1978 begon zijn loopbaan bij het toenmalige Algemeen Rijksarchief.

 • Studiezaal as. vrijdag gesloten in verband met overlijden Jan Kompagnie

  Afgelopen zondag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Jan Kompagnie is overleden. In verband met de uitvaart van Jan is de studiezaal van het Nationaal Archief vrijdag 25 november a.s. gesloten.

 • Brief Informatiestrategie Rijk naar de Tweede Kamer

  Op 15 november heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de I-strategie Rijk aan de Tweede Kamer aangeboden. De I-strategie Rijk bouwt voort op het programma Compacte Rijksdienst, dat tot doel heeft de rijksoverheid kleiner en krachtiger te maken.

 • Officiële steun UNESCO voor Universele Verklaring over Archieven

  Tijdens haar plenaire vergadering op 10 november jl. heeft de Algemene Conferentie van de UNESCO de Universele Verklaring voor Archieven unaniem goedgekeurd. Deze Verklaring is voorgesteld door de International Council on Archives (ICA). De goedkeuring door UNESCO betekent een van de belangrijkste ontwikkelingen voor archieven op internationaal niveau voor de komende jaren. Deze belangrijke beslissing vormt een mijlpaal in het verbeteren van het begrip voor archieven. Het levert een uitgelezen mogelijkheid om het bewustzijn over archieven bij het grote publiek en bij de belangrijke besluitvormers verder te vergroten.