Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • ‘Tweehonderd jaar rechters’ in de Ridderzaal

  De Ridderzaal vormt de locatie waar vandaag het boek ‘Tweehonderd jaar rechters’ ten doop wordt gehouden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Koningin Beatrix. Het herdenkingsboek beschrijft de rol van de rechter en heersende beelden over het rechterlijke ambt in de afgelopen twee eeuwen.

 • Landelijke Preventienetwerkendag 10 november 2011

  Vandaag vindt op het Nationaal Archief een landelijke Preventienetwerkendag plaats. Preventiemedewerkers van Nederlandse archiefinstellingen, bibliotheken, musea en andere culturele instellingen komen samen om kennis te delen op het gebied van preventie en calamiteitenbestrijding. Organisator is het Haags Preventienetwerk (HPN).

 • Gezamenlijk e-Depot Regionale Historische Centra en Nationaal Archief stap dichterbij

  De voorbereidingen voor de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot voor de Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief zijn in volle gang. Onlangs is een belangrijke mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen van aanpak, die de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot RHC's (afgekort WVI) heeft opgesteld.

 • Ketelaarlezing 2011: Anders kijken naar koloniale archieven

  Het Nationaal Archief en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseerden op 13 oktober de 9e Ketelaarlezing. Dit jaar werd de lezing gehouden door dr. Ann Laura Stoler onder de titel 'On archival labor. Recrafting colonial history'.

 • Jodenjacht, schokkend boek over rol agenten bij deportaties

  Het opsporen en arresteren van Joodse onderduikers was in de Tweede Wereldoorlog vooral de taak van gespecialiseerde afdelingen van de Nederlandse politie. Uit nieuw baanbrekend onderzoek in het Nationaal Archief blijkt dat veel politieagenten dit werk zo fanatiek deden dat die afdelingen kunnen worden gezien als criminele organisaties binnen het politiebureau.

 • "Ik print het anders wel even?!" Studiemiddag Platform Particuliere Archieven 3 november 2011

  Op 3 november 2011 organiseert het Platform Particuliere Archieven een studiemiddag met als thema digitale particuliere archieven.

 • Twee 16e-eeuwse brieven overgedragen aan het Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief heeft twee 16de-eeuwse brieven, geschreven aan de graaf en de gravin Van Egmond, overgedragen gekregen van het Haags Gemeentearchief. De brieven dateren uit 1573 en 1588.

 • Beslismodel voorbereiding digitalisering

  De afdeling Restauratie & conservering van het Nationaal Archief heeft een model opgesteld dat kan worden gebruikt bij het voorbereiden van een digitaliseringsproject waarbij de documenten voorafgaand aan de digitalisering geconserveerd moeten worden: het Beslismodel voorbereiding digitalisering.

 • Resultaten op papier: de praktijk van het waarderen

  'De praktijk van het waarderen' is het schriftelijke verslag van de werkconferentie gehouden op 15 november 2010 op Paleis Soestdijk.

 • Masterclass NA: Canadese en Nederlandse archiefwereld ontmoetten elkaar

  Op woensdag 6 juli organiseerde het Nationaal Archief in het Nutshuys in Den Haag een masterclass over het onderwerp waardering en selectie van archieven.