Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Storing email Nationaal Archief

  Het Nationaal Archief kampte vanaf woensdag 23 februari met emailstoringen. Inmiddels is het probleem verholpen. Alle email van de afgelopen week is wel binnengekomen en wordt nu alsnog in behandeling genomen. (Dit bericht is bijgewerkt op 4 maart)

 • e-Depot van het Nationaal Archief voor alle departementen

  Het e-Depot van het Nationaal Archief staat hoog op de agenda van de departementen. Nu het kabinet Rutte een reductie van 6 miljoen euro op de bedrijfsvoering van de rijksoverheid in het vooruitzicht heeft gesteld, wordt alles uit de kast gehaald om een compacte en daarmee goedkopere overheid te worden. Het e-Depot van het Nationaal Archief kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dankzij het e-Depot kan digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk worden gehouden en worden de voorwaarden gecreëerd om de openbaarheid van de documenten te versnellen.

 • Het Plakkaat van Verlatinge in de schijnwerpers

  Een van de belangrijkste documenten in de collectie van het Nationaal Archief is het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 waarin de Spaanse vorst niet langer als heer der Nederlanden werd erkend. Sommigen noemen het zelfs de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Samen met de Universiteit van Tilburg organiseert het Nationaal Archief op 3 en 4 februari in Den Haag een internationaal congres waar binnen- en buitenlandse sprekers hun licht laten schijnen over het ontstaan en de nationale en internationale betekenis van het Plakkaat.

 • Openbaarheidsdag 2011, komt dat zien!

  De eerste dinsdag van 2011 is voor het Nationaal Archief weer een bijzondere dag. Sinds 2010 heeft het Nationaal Archief deze dag namelijk uitgeroepen tot Openbaarheidsdag. Op dinsdag 4 januari 2011 kan daarom iedereen in de studiezaal van het Nationaal Archief kennisnemen van de documenten, archieven en archiefbestanden die vanaf die datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn.

 • Veelgestelde vragen over auteursrechten en online beschikbaarstellen van fotocollecties beantwoord

  Onlangs sloot het Nationaal Archief een overeenkomst met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor fotografen en andere professionele beeldmakers in Nederland. Doel hiervan is om gedigitaliseerde fotocollecties online raadpleegbaar te kunnen maken.
  Het online beschikbaar stellen van beeldmateriaal is namelijk niet altijd zomaar mogelijk. Achter de fotocollecties gaan duizenden verschillende fotografen, fotopersbureaus schuil, ofwel: auteursrechthebbenden.

 • Nationaal Archief sluit overeenkomst met Pictoright over auteursrechten op foto's

  Erfgoedinstellingen gaan er in toenemende mate toe over hun foto-collecties te digitaliseren. Om met gedigitaliseerd fotomateriaal een zo breed mogelijk publiek te bereiken, kiezen veel van hen voor het online beschikbaarstellen ervan. Maar daar wringt veelal de schoen. Beelden online beschikbaar stellen kan namelijk niet altijd zomaar. Immers, achter de fotocollecties gaan vaak duizenden verschillende fotografen en fotopersbureaus schuil, ofwel: auteursrechthebbenden.

 • Wijziging van de Archiefregeling

  Met ingang van 18 november 2010 treedt een wijziging van de Archiefregeling in werking.

  Op basis van de Archiefwet en het Archiefbesluit wordt in de Archiefregeling een aantal eisen gesteld aan overheidsorganisaties. Doel is de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van overheidsarchieven in de toekomst te waarborgen.

 • Pilot prioritering en versnelling archiefbewerking succesvol afgerond

  Onlangs hebben het Nationaal Archief, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Hogeschool van Amsterdam en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) hun gezamenlijke pilot prioritering en versnelling archiefbewerking afgerond. De resultaten van de pilot laten zien dat pre-selectie de archiefbewerking efficiënter kan laten verlopen.

 • Opstellen nieuwe Archiefvisie in volle gang

  In samenwerking met archiefinstellingen, belangenorganisaties en belanghebbenden ontwikkelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) een nieuwe visie op archieven en archiveren.

 • Versie 2.0 van het e-Depot: 'Better, stronger, faster'

  Met een druk op de knop door minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Nationaal Archief op dinsdag 12 november 2009 officieel de eerste versie van het e-Depot in gebruik genomen. Het overdrachtsdossier van de voorganger van Ter Horst, minister Remkes, was het eerste dossier dat werd overgebracht.