Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Nieuwe cursus Behoudsmedewerker van start

  In september 2010 gaat de cursus Behoudsmedewerker Archieven, Bibliotheken en Musea weer van start.

  Deze cursus is bedoeld voor mensen die in de erfgoedsector werken aan beheer en behoud van collecties en die hun kennis graag willen updaten of uitbreiden. De looptijd van de cursus is één jaar.

  De cursus wordt gecoördineerd door het Nationaal Archief.

 • Algemene Rijksarchivaris nieuwe president International Council on Archives

  Met de overweldigende meerheid van stemmen is Martin Berendse, algemene Rijksarchivaris van Nederland gekozen tot president van de ICA (International Council on Archives), de belangrijkste organisatie voor de archiefgemeenschap wereldwijd. Meer dan 2000 particuliere en publieke archiefinstellingen van 165 landen zijn aangesloten bij de ICA.

 • Opening Nationaal Archief van Suriname

  Op 12 april opende President R.R. Venetiaan van Suriname het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief in Paramaribo. Met deze nieuwbouw beschikt Suriname over een zeer professionele huisvesting van zijn archieven.

 • De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

  Het streven van het Nationaal Archief om te komen tot een landelijke voorziening voor overheidsarchieven staat niet op zich – het is onderdeel van een sectoroverschrijdende ambitie van tien publiek

 • Samenwerking e-Depot

  We hebben jarenlang geïnvesteerd in de techniek. Ruim 10 jaar om precies te zijn. Het eerste functionele ontwerp voor het e-Depot werd in 2000 gemaakt door medewerkers van de toenmalige “centrale directie” van de Rijksarchiefdienst. Sinds de eerste echte digitale overbrenging door de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, november vorig jaar, zijn we in een heel andere fase terecht gekomen.

 • Better stronger faster nieuwe release van het e-Depot

  Na jaren van voorbereiding en software-ontwikkeling is donderdag 12 november 2009 het e-Depot officieel in gebruik genomen door het Nationaal Archief. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het eerste digitale dossier in beheer gegeven bij het Nationaal Archief.

 • Archief.nl volop in ontwikkeling

  Een nieuwe website, een nieuwe vormgeving, en opnieuw de naamcombinatie Rijksarchiefdienst/Nationaal Archief, het past in het jaar waarin we op tal van terreinen grote, beslissende stappen zetten.

 • De nieuwe Archiefregeling

  Op 1 april as. zal de nieuwe Archiefregeling 2009 van kracht worden. Deze nieuwe regeling is al afgekondigd in de Staatscourant van 31 december 2009.

  Deze regeling vervangt de drie aparte regelingen uit 2001. Deze waren uitwerkingen van de artikelen 11, 12 en 13 van het Archiefbesluit.

 • Schaghenbrief gaat Twitterend de Oceaan over

  De Schaghenbrief, de brief die als het ‘geboortebewijs’ van New York wordt beschouwd, is het belangrijkste document van de tentoonstelling New Amsterdam.

 • Staatscommissie Grondwet van start

  In het Nationaal Archief installeerden minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken op donderdag 9 juli de Staatscommissie Grondwet.